Gestió ambiental


El CSAPG realitza accions encaminades a reduir la petjada ecològica en la gestió mediambiental dels centres, tant en la basant d'energia com de residus.

Així doncs, l'any 2017 ja es va desplegar, mitjançant licitació pública, un contracte d'eficiència energètica amb estalvis garantits a l'Hospital Residència Sant Camil i a l'Hospital Sant Antoni Abat i a inicis del 2021 s'ha implantat el mateix model a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, amb el doble objectiu de renovar tecnològicament les instal·lacions obsoletes i aconseguir a la vegada un estalvi en el consum de gas i electricitat.

Pel que fa als residus, als darrers anys s'han anat introduint mesures per la millora de la segregació dels residus a origen, a on es produeixen, i la reducció dels mateixos quan és possible.

Aquest 2021, alguns dels indicadors de residus encara no han tornat a valors prepandèmics i se n'ha de fer una anàlisi acurada, després de l'excepcionalitat del 2020, primer any de la pandèmia de Covid-19, que van tenir repercussió i efectes col·laterals en la gestió ambiental dels centres del CSAPG.

A nivell mundial, l'any 2020 la situació originada per la Covid-19 ens va demostrar l'impacte dels humans en el medi, com la reducció de les emissions a l'atmosfera per la disminució dels desplaçaments però l'increment dels residus generats per l'ús dels equips de protecció individual i l'augment de productes d'un sol ús o envasats. Pel que està també a les mans de tots i cadascú de nosaltres actuar davant l'emergència climàtica.


Objectius 2022
 

  • Grup de treball de RSC vinculat al compromís amb el medi ambient

Amb l’objectiu de tenir un desenvolupament sostenible.
 

  • Estalvis en gas i electricitat

Continuar vetllant, juntament amb l'empresa adjudicatària del concurs de serveis energètics, amb l'assoliment dels estalvis compromesos en gas i electricitat pels tres hospitals del CSAPG.
 

  • Implantar la segregació dels residus d’envasos lleugers

A més de continuar avançant amb un ús racional dels recursos, reduint la producció de residus.
 

  • Pla per la reducció del desaprofitament alimentari

Elaborar un pla amb l’objectiu de reduir el desaprofitament alimentari als nostres centres.
 

  • Incentivar la compra de material biodegradable o reciclable

Incorporant-ho en els criteris de valoració de les licitacions, juntament amb propostes orientades en la reducció de la petjada ecològica.

Anar a l'inici