Unitat Docent


El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està acreditat pel Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social com a Unitat Docent Hospitalària per a la Formació Sanitària Especialitzada.

Actualment tenim acreditades:

  • Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria amb 4 places a l’any de MIR i 4 places a l’any d'IIR
  • Unitat Docent de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia amb 1 plaça per any
  • Dispositiu Hospitalari per a la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Primària de Costa de Ponent, tant al Garraf com a l'Alt Penedès

Des del CSAPG actuem com a referents a les comarques del Garraf i l'Alt Penedès en Docència en salut hospitalària, i aspirants a tenir una presència docent rellevant a la resta del territori català. Proporcionem els recursos necessaris per a una docència responsable i de qualitat, que respecta la voluntat de les persones i la professionalitat, amb un compromís clar en valors amb la societat en l'àmbit de l'atenció de la salut. Promovem el treball en xarxa, obert i innovador.

Som docents en la Formació Sanitària Especialitzada i en les Estades Formatives de pràctiques de pregrau, grau i post grau d’Estudis de Ciències de la Salut i relacionats. 


Objectiu

Dins de la línia estratègica d'Impulsar la docència i recerca, innovar i gestionar el coneixement, tenim un objectiu continuat de seguir treballant per incrementar la qualitat en formació postgrau de Metges Interns Residents (MIR) i mantenir una anàlisi constant de la Capacitat Docent, incloent-hi la formació d'Infermeria (IIR).

L’equip de docència, amb l’equip assistencial i la Direcció del CSAPG hem estat treballant conjuntament amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Facultat d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i el seu rectorat per poder incrementar l’oferta formativa en infermeria al territori creant una nova seu d’aquesta Facultat

Anar a l'inici