Ètica


Creació formal de la Comissió d’Ètica Assistencial (CEA)

Després de dos anys de la constitució del CSAPG, s'han unificat els dos CEA existents. Per a treballar de manera conjunta, s'han començat a revisar els procediments referents a la normativa i metodologia de funcionament i missió i competències del CEA.


 

Aprovació de la llei de l’eutanàsia

El CEA, en les seves reunions, ha tractat l'aprovació de la nova llei de l’eutanàsia i i la seva aplicació. A més, el CSAPG ha impulsat la creació d'una Comissió Assessora de l'Eutanàsia per atendre tots els possibles dubtes relacionats amb aquesta llei, en la que participen membres del CEA. També es va posar en marxa la sessió "L'eutanàsia, la llei que la regula", a càrrec de Francesc José Maria. 


 

Col·laboració amb el Festival de Filosofia VilaPensa

La situació de pandèmia no ha permès organitzar la Jornada d’Ètica a l’Alt Penedès ni al Garraf. Tot i això, s’ha col·laborat amb el Festival de Filosofia VilaPensa, celebrat al Vinseum de Vilafranca del Penedès el 17 d’abril de 2021. La Sra. Helena Mestre, directora d’Àrea d'Atenció a la Ciutadania, Treball Social i RSC del CSAPG, va fer la presentació del debat “Salut mental positiva i autocura en temps de pandèmia”. 


 

Codi Ètic

El codi ètic del CSAPG estableix els principis ètics que han de regir l'actuació de tots els professionals que treballen per l'organització. Es basa en el respecte envers els pacients, els professionals i la comunitat, així com en la qualitat del tracte i l'assistència. 

El codi ètic del CSAPG garanteix:

  • Un tracte igualitari per tothom
  • L'autonomia dels usuaris en la presa de decisions en relació a la seva salut i assistència, així com la intimitat personal i la confidencialitat en relació a la seva salut
  • L'accés a informació precisa
  • El bon govern
  • La continuïtat assistencial al llarg de diferents condicions evolutives dels processos assistencials.


Continuïtat del Club de Lectura

S'ha continuat el programa del Club de Lectura per a professionals sanitaris. La situació de pandèmia va condicionar l'assistència d'alguns dels membres el primer trimestre, però tot i així es van poder realitzar les dues sessions previstes de la II edició, buscant espais alternatius i fent format presencial i on-line.


 

Creació d'una figura d'enllaç entre pacients i familiars

Degut a les queixes per la restricció de la presència d'acompanyants als centres sanitaris, s’ha creat una figura d'enllaç entre pacients i familiars per facilitar la comunicació i l'intercanvi de pertinences durant els períodes en què han estat restringits els accessos i durant l'estada als pacients Covid. La proposta suposa la dedicació d’una persona de l’Àrea d’Atenció a la Ciutadania.


 

Assoliment dels objectius en un 80%

Durant l’any 2021, s’han assolit els objectius del Comitè d’Ètica Assistencial en un 80%, aproximadament. S’han dut a terme 3 reunions ordinàries conjuntes, àmbit Garraf i Alt Penedès, i s’han realitzat 13 cursos i sessions formatives. En l’àmbit de Protecció de Dades, s’han impartit 81,25 hores de formació a 394 professionals del CSAPG. A més, s’ha participat en les sessions organitzades per la Societat Catalana de Bioètica. 
 

Anar a l'inici