Activitat global


Àmbit Garraf

  2020 2021
Altes hospitalització (convencional) 8.285 8.619
Altes CMA 2.564 3.512
Estades totals (aguts) 44.154 45.298
Estada mitjana convencional 5,30 5,30
% Ocupació 77,40% 87,30%
Mortalitat 3,70% 3,70%
Urgències 71.008 83.745
Hospital Sant Antoni Abat 31.574 36.022
Urgències per dia 86 99
Hospital Residència Sant Camil 39.434 47.723
Urgències per dia 108 131
% Urgències ingressades 9,80% 8,92%
Pressió Urgències 64,00 60,80
Promig de temps d’espera (en minuts) 46,80 51
Trasllats (derivacions a altres centres) 171 213
Unitat de Cures Intensives (ingressos) 496 431
Estada mitjana (en dies) (general) 6,6 7,3
Consultes Externes 134.723 169.930
Primeres visites 41.357 55.679
Visites successives 93.366 114.251
Taxa de reiteració 2,26 2,05
Activitat quirúrgica 9.761 13.964
Programada amb ingrés 1.366 1.648
Urgents amb ingrés 829 655
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2.662 3.534
Cirurgia Menor Ambulatòria (CmA) 4.663 8.127
Parts 460 533
Parts normals 368 401
Cesàries 92 132
% Cesàries 20,0% 24,8
Hospital de Dia d’Aguts
Tractaments Hospital de Dia Onco-Hematològic 3.005 5.130
Hospital de Dia de Crònics 1.902 2.607


Àmbit Alt Penedès

  2020 2021
Altes hospitalització (convencional) 5.776 6.525
Altes CMA 2.743 3.400
Estades totals (aguts) 25.007 26.100
Estada mitjana convencional 4,3 4
% Ocupació 98% 72,7%
Mortalitat 3,30% 4,10%
Urgències 52.758 63.893
Urgències per dia 144 175
% Urgències ingressades 12,8% 8,2%
Consultes Externes 114.985 130.185
Primeres visites 23.135 26.929
Visites successives 91.850 103.256
Taxa de reiteració 4,0 3,8
Activitat quirúrgica 8.695 11.632
Programada amb ingrés 1.403 1.600
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2.993 3.794
Cirurgia Menor Ambulatòria (CmA) 4.051 6.238
Parts 570 469
Parts normals 483 374
Cesàries 87 95
% Cesàries 18,0% 25,4%
Hospital de Dia d’Aguts 4.468 4.466
Clínica del Dolor 516 739
Anar a l'inici