Aigua


L'ús principal de l'aigua és per banys i sanitaris, neteja, bugaderia, higienes i cuina. A més, a l’HSAA s'utilitza per a la producció d'aigua osmotitzada per la unitat de tractament de diàlisi.

L'aprovisionament d'aigua a l'HRSC es realitza amb pous propis, i hi ha una línia de reserva d’aigua de companyia a disposició per extinció d’incendis o per avaria en les bombes o fuita d’alguna canonada dels pous fins l’edifici. Durant l’any 2021, el 100% del subministrament d’aigua ha estat des dels pous. A l’HCAP, HSAA i CRHB el subministrament procedeix de la companyia subministradora. 

En tots els centres, l’abocament de l’aigua es fa a la xarxa de clavegueram municipal.

El consum global d'aigua del CSAPG ha estat un 3,9% superior al consum de l'any 2020.

Mentre que el 2021 a l'HSAA el consum d'aigua s'ha mantingut gairebé igual que l'any anterior, a l’HCAP ha augmentat considerablement, el qual s'associa a l'obertura d'una unitat d'hospitalització més, passant de 4 a 5 unitats, i un augment de l'ocupació general per atendre els pacients COVID. Al CRHB i a l’HRSC el consum d'aigua s'ha reduït gairebé un 3% i un 4,7% respectivament.


Consum d’aigua (m³)

  2019 2020 2021 2021-2020
HRSC 45.807 41.434 39.469 -4,7%
HCAP 27.094 33.317 39.116 17,4%
HSAA 27.332 23.900 23.909 0,0%
CRHB 415 274 266 -2,9%
TOTAL 100.648 98.925 102.760 3,9%
Anar a l'inici