Eficiència i efectivitat del servei


El nostre sistema de qualitat ens orienta a la millora contínua i l’excel·lència. L’equip del CSAPG ens esforcem per garantir l’eficiència i eficàcia dels nostres serveis d’acord amb les necessitats dels usuaris.

Els indicadors que publica periòdicament el CatSalut ens permeten comparar els resultats de l’activitat dels nostres centres en relació als altres centres de Catalunya. 

Indicadors d'eficiència i efectivitat del servei (2021)
 
  HCAP HRSC HSAA Valor de referència
Catalunya / Estàndard
Anul·lació d’intervencions quirúrgiques 10,37% 4,20% - -
Cesàries 23,70% 23,20% - 20,50%
Estada mitjana de l’atenció hospitalària 3,4 4,2 - 4,6
Índex de substitució de CMA 63,50% 62,90% - 63,50%
Mortalitat 10,30% 7,80% - 8,20%
Reingressos a 30 dies 7,10% 4,60% - 6,20%
Complicacions durant l’assistència hospitalària 14 38 - 37
Pressió d’urgències 77,7% 82,1% - 71,2%
Reingressos a urgències <72h 1,5% 4,2% 3,4% -

El % d’anul·lacions d’intervencions quirúrgiques es deu a la dedicació dels recursos assistencials a l’atenció a pacients ingressats per Covid-19. Aquest indicador s’analitza mensualment en el si de les reunions de gestió de qualitat del Bloc Quirúrgic. 


Fòrmules

  • Anul·lació d’intervencions quirúrgiques: nº d’anul·lacions d’intervenció quirúrgica per causes organitzatives / Total intervencions quirúrgiques x 100
  • Cesàries: nº de parts per cesària / Total parts x 100 MISQ
  • Estada mitjana de l’atenció hospitalària: mitjana d’estades de pacients ingressats MISQ
  • Índex de substitució de CMA: nº de GRD susceptibles de CMA realitzats de manera ambulatòria / Total d’intervencions quirúrgiques realitzades x 100 MISQ
  • Mortalitat: nº de morts hospitalàries o als 30 dies / Tots els contactes MISQ
  • Reingressos a 30 dies: nº de pacients reingressats a hospitalització abans de 30 dies de l’alta / nº de pacients donats d’alta d’hospitalització x 100 MISQ
  • Complicacions durant l’assistència hospitalària: nº de complicacions enregistrades en les hospitalitzacions / Total hospitalitzacions x 100 MISQ
  • Pressió d’urgències: nº de pacients ingressats per urgències / Total d’altes x 100 MISQ
  • Reingressos a urgències <72h: nº de pacients reingressats a urgències en un interval de 72 hores / nº de pacients atesos a urgències x 100
Anar a l'inici