Altres especialitats


 

Nefrologia
(2021)
 
Pacients atesos a diàlisi 177
Nombre anual de sessions globals a la Unitat de Diàlisi 20.168
Nombre anual de sessions Hemodiàlisi convencional (HD) 414
Nombre anual de sessions Hemodiafiltració On-Line (HDF) 19.754
Mortalitat hemodiàlisi
CSAPG 12,99%
Registre Espanyol de Malalts Renals 14,80%
Registre Malalts Renals a Catalunya 15,78%
Nombre total de visites a Consulta Externa 3.865
Primeres visites
Presencials 633
Telefòniques 25
Visites successives
Presencials 1.710
Telefòniques 948
Teleconsultes 549
Altes 165
Interconsultes a l’HRSC      281

Unitat de Medicina Esportiva
(2021)
 
  Garraf Alt Penedès
Revisions i visites 2.314 1.163
Ecografies musculoesquelètiques 200 91
Consultes de podologia 151 -
Valoracions funcionals 191 22
Visites accidents trànsit i laborals 3.366 -
Anar a l'inici