El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf inicia la transició energètica i ecològica a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

Entre les mesures implantades, s’han instal·lat plaques solars fotovoltaiques

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf (CSAPG) ha iniciat la transició energètica i ecològica a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, amb l’objectiu de reduir ineficiències i consums innecessaris d’energia, tant de gas com d’electricitat.

Com ho aconseguim? Actuacions realitzades:

• Remodelació i substitució d’instal·lacions de producció de calor. S’han substituït les calderes existents per calderes de condensació, amb l‘objectiu de millorar el rendiment global dels equips de producció de calor.

• Substitució de lluminàries per tecnologia LED. S’han substituït els tubs fluorescents i les làmpades halògenes i d’incandescència d’aquelles àrees i serveis dels centres amb més hores de funcionament. En total s’han instal·lat més de 4.000 punts de llum LED entre els tres hospitals del Consorci.

• Ampliació i millora dels sistemes de regulació i control automatitzat de les instal·lacions. Perquè que no hi hagi consums innecessaris d’energia quan els espais no estan ocupats, tant pel que fa a la il·luminació com a la climatització.

• Implantació d’energia renovable. Aprofitament de l’energia del sol instal·lant plaques solars fotovoltaiques a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, amb una potència total de 20KW. L’objectiu és ser més autosuficients.

• Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Aquest servei és gratuït tant per usuaris externs com per treballadors. En total, ja comptem amb 6 punts de recàrrega: 3 a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i 3 a l’Hospital Residència Sant Camil. 

Amb la implantació d’aquestes accions, l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès aconseguirà a partir d’aquest any 2021 uns estalvis anuals d’un 16,74% en electricitat i d’un 22,30% en gas, respecte els consums de l’any 2018.  

Hospitals de la comarca del Garraf

L’any 2017 es va començar a incorporar aquestes solucions a l’Hospital Residència Sant Camil i  l’Hospital Sant Antoni Abat.

Des del moment de la implantació, els hospitals del Garraf han aconseguit uns estalvis anuals d’un 7,81% en electricitat i d’un 15,30% en gas, respecte els consums de l’any 2015.

Antecedents

La transició energètica duta a terme als centres del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf  es va estudiar l’any 2016 amb la realització d’auditories energètiques, en les quals es va fer un anàlisi de totes les instal·lacions i equipaments consumidors d’energia per contribuir a:

• Reduir la demanda d’energia

• Ser més autosuficients amb la instal·lació d’energies renovables

• Reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera

• Renovar els equips menys eficients energèticament 

• Estalvi econòmic

Totes les inversions fetes es financen amb l’estalvi en les factures energètiques en els següents 5 anys després d’implantar-les.

Seguirem implantant mesures
A banda de les actuacions realitzades, el CSAPG promou que les empreses subministradores d’electricitat dels nostres centres es comprometin a què un 50% de les fonts d’energia que rebem siguin d’origen renovable. 

Totes aquestes accions s’han dut a terme garantint la funcionalitat dels edificis i el confort dels treballadors, usuaris i pacients dels nostres centres. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf continuarà implantant noves mesures que contribueixin a ser més sostenibles i millorar el medi ambient.