Serveis


Àmbit Garraf
 

Serveis assistencials
Al·lergologia
Anestèsia i Clínica del Dolor
Atenció al Pacient Ostomitzat
Cardiologia
Cirurgia General
Cirurgia Maxil·lofacial
Cirurgia Menor Ambulatòria
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Cirurgia Pediàtrica
Cures Generals
Cures Infermeria de Mama
Dermatologia
Diàlisi
Digestologia
Endocrinologia i Nutrició
Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS)
Geriatria
Ginecologia i Obstetrícia
Hematologia
Hospital de Dia de Crònics
Hospital de Dia Onco-Hematològic
Hospital de Dia Sociosanitari
Logopèdia
Malalties Infeccioses
Medicina Interna
Nefrologia
Neurologia
Neuropsicologia
Odontologia
Oftalmologia
Oncologia
Pediatria
Pneumologia
PADES
Psicologia
Psicooncologia
Quiròfans
Rehabilitació i Fisioteràpia
Residència
Reumatologia
Treball Social
Unitat de Cap i Coll
Unitat de Cirurgia Sense Ingrés
Unitat de Cures Intensives (UCI)
Unitat de Cures Oncohematopal·liatives
Unitat de Cures Pal·liatives
Unitat de Diagnòstic Ràpid
Unitat Funcional Interdisciplinar Sociosanitària (UFISS)
Unitat de Patologia Mamària
Urgències
Urologia
Serveis assistencials de suport
Anatomia Patològica
Farmàcia
Laboratori
Servei de Diagnòstic per la Imatge


Àmbit Alt Penedès
 

Serveis assistencials
Al·lergologia
Anestèsia i Clínica del Dolor
Atenció al Pacient Ostomitzat
Cardiologia
Cirurgia General
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Cirurgia Pediàtrica
Cures Generals
Cures Infermeria de Mama
Dermatologia
Diàlisi
Digestologia
Endocrinologia i Nutrició
Ginecologia i Obstetrícia
Hematologia
Hospital de Dia de Crònics
Hospital de Dia de Cures i Tractaments
Hospital de Dia Endocrinòleg
Hospital de Dia Hematòleg
Hospital de Dia Oncològic
Logopèdia
Malalties Infeccioses
Medicina Interna
Nefrologia
Neurologia
Oftalmologia
Oncologia
Pediatria
Pneumologia
Psicooncologia
Quiròfans
Rehabilitació i Fisioteràpia
Reumatologia
Servei de Transfusió
Treball Social
Unitat de Cap i Coll
Unitat de Cirurgia Sense Ingrés
Unitat de Cures Oncohematopal·liatives
Unitat de Diagnòstic Ràpid
Unitat Funcional Interdisciplinar Sociosanitària (UFISS)
Unitat de Patologia Mamària
Urgències
Urologia
Serveis assistencials de suport
Anatomia Patològica
Farmàcia
Laboratori
Servei de Diagnòstic per la Imatge
Anar a l'inici