Energia


El gas natural i l'electricitat són les principals fonts de subministrament d'energia dels nostres centres, a banda del gasoil pels vehicles i pels grups electrògens que garanteixen el subministrament elèctric en cas de fallada de la companyia elèctrica.

Durant l’any 2021, s’han dut a terme auditories energètiques als tres hospitals, en compliment de la normativa de referència i amb l’objectiu de detectar noves accions de millora per la reducció dels consums energètics. 
 

Electricitat

Disminució d'un 1,6% en el consum.

  • Hospital Residència Sant Camil i Hospital Sant Antoni Abat: els consums de 2021 han estat al voltant d’un 1% inferiors als de l’any anterior.
  • Centre de Rehabilitació: ha incrementat el consum respecte l’any anterior perquè ha augmentat l’activitat ambulatòria respecte a l’època inicial de la Covid-19.
  • Hospital Comarcal de l’Alt Penedès: hi ha hagut una disminució de més d’un 2% en el consum d’electricitat. 


Gas

Increment del 4,7% en el consum.

Les variacions en el consum de gas estan associades a l’increment de ventilació natural i a l’ocupació dels centres per l’activitat assistencial.

  • Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i Hospital Residència Sant Camil: el consum ha estat superior a l’any anterior en un 8% i un 4% respectivament.
  • Hospital Sant Antoni Abat: hi ha hagut una disminució de més del 6% respecte l’any 2020. 
  • Centre de Rehabilitació: no hi ha subministrament de gas. 


Consum d’energia dins l’organització (kWh)

  2019 2020 2021 2021-2020
Electricitat 9.213.556 9.340.493 9.195.515 -1,6%
HRSC 4.020.256 4.287.195 4.229.981 -1,3%
HCAP 3.824.990 3.763.070 3.681.900 -2,2%
HSAA 1.291.779 1.217.139 1.203.814 -1,1%
CRHB 76.531 73.089 79.820 9,2%
Gas natural 8.505.922 8.521.254 8.920.914 4,7%
HRSC 4.063.358 4.697.441 4.884.581 4,0%
HCAP 3.711.073 3.125.516 3.380.490 8,2%
HSAA 731.491 698.297 655.843 -6,1%
TOTAL 17.719.478 17.861.747 18.116.429 3,1%
Anar a l'inici