Projectes


 

Factores de riesgo implicados en la pérdida de continencia urinaria tras una fractura de cadera (RIPUC)
Resum. Les fractures de maluc en les persones grans són un problema de salut de primera magnitud. La mortalitat durant el primer any després de la fractura és molt alta i els sobrevivents, amb molta freqüència, es queden amb algun grau de discapacitat.
Investigador principal. Marta Arroyo Huidobro (Servei de Geriatria)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Evaluation of the efficacy and safety of Symtuza® (Darunavir / Cobicistat / Tenofoviralafenamide / Emtricitabine) in clinical practice as a regimen for "Test and Treat" strategy in early treated HIV-infected subjects (NAIVESYM)
Resum. Avalua l’eficància i seguretat de l'antiretroviral Symtuza® com a tractament primerenc en subjectes amb VIH.
Investigador principal. Guillermo Verdejo Muñoz (Servei de Medicina Interna)
Centre promotor. Fundación FLS de Lucha contra el SIDA, las enfermedades infecciosas y la promoción de la salud y la ciencia
Registre de pacients adults joves amb diagnòstic d’Artritis Idiopàtica Juvenil (JUVENSER)
Resum. Projecte observacional per a l'estudi de característiques clíniques, evolució i maneig terapèutic de pacients diagnosticats en la infància d'Artritis Idiopàtica Juvenil a Espanya.
Investigador principal. Vicente Torres Segarra (Servei de Reumatologia)
Centre promotor. Fundación Española de Reumatología
Ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia de un pañuelo diseñado para facilitar el contacto "piel con piel" entre progenitores y neonatos a término sanos
Resum. La maniobra "pell amb pell" consisteix en col·locar al recent nascut sobre la falda materna/paterna, en contacte directe amb la seva pell des del moment del naixement.
Investigador principal. Marta Bernadó Vidal (Servei de Ginecologia i Obstetrícia - Infermera Llevadora)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Impacte emocional durant la pandèmia per COVID-19 en treballadors de la salut (treballadors del mitjà hospitalari de Parc de Salut Mar i nefròlegs i infermeres nefrològiques a Espanya) i factors associats
Resum. Aquest estudi té el principal objectiu de conèixer l'impacte psicològic que ha suposat la pandèmia per COVID-19 en els treballadors de la salut i identificar els factors de risc i de protecció per a l'inici i la persistència d'esdeveniments adversos psicològics.
Investigador principal. Fabiola Dapena Vielba (Servei de Nefrologia - Hemodiàlisi)
Centre promotor. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Estudi d'incidència de la síndrome antisintetasa a Catalunya entre 2016 i 2019 (CAPISAS)
Resum. Estudi observacional, multicèntric, per a conèixer la incidència i l'epidemiologia en general de la síndrome antisintetas.
Investigador principal. Vicente Torrente Segarra (Servei de Reumatologia)
Centre promotor. Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
Validació de la versió Espanyola dels Qüestionaris d'Otitis Mitja Crònica-12 (COMC-12), Chronic Otitis Media Questionnaire-12 (COMQ-12) i Benefici en Otitis Media Crònica (CBMOC), Chronic Otits Media Benefit Inventory (COMBI)
Resum. Estudi per validar les versions espanyoles del COMQ-12 (COMC-12) i COMBI (COMBC) i l'adaptació sociocultural d'aquests qüestionaris sobre otitis mitja crònica en el nostre entorn.
Investigador principal. Laura Samara Piñol (Servei d’Otorrinolaringologia)
Centre promotor. Hospital Clínic de Barcelona
Adecuación del tipo de Catéter Venoso a la Indicación: fármaco y duración del tratamiento (ACVI)
Resum. Quan als pacients hospitalitzats no se'ls pot administrar fàrmacs per via oral, amb freqüència se'ls insereix un catèter en una vena ("via"), que s'utilitza per administrar la medicació.
Investigador principal. Esther Moreno Rubio (Àrea de Qualitat)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Envellint. Envelliment actiu i saludable i dependència
Resum. En les persones grans, l'empitjorament de l'autonomia per desenvolupar les activitats quotidianes és un precursor d'esdeveniments greus de salut, com la incapacitat franca, l'hospitalització per diverses raons i la mort.
Investigador principal. Carlos Pérez López (Àrea de Recerca)
Centre promotor. Universitat Politècnica de Catalunya
Prevalença d'osteoporosi i fractures, i utilitat de frax en homes amb espondiloartriris axial (ESPONOSCAT)
Resum. En aquest estudi s'avaluarà la presència d'osteoporosi i fractures en pacients amb espondiloartritis axial, així com la validesa de l'instrument FRAX per a estimar el risc de fractura en el cas d'aquests pacients.
Investigador principal. Vicente Torrente Segarra (Servei de Reumatologia)
Centre promotor. Institut d’Investigació i Innovació I3PT del Parc Taulí
Avaluació Ultrasonogràfica de l'entenopatia a la hiperostosi esquelètica difusa idiopàtica o malaltia de Forestier-Rotés. Aplicabilitat de l'índex MASEI (ECOHEDI)
Resum. Hiperostosi esquelètica difusa idiopàtica (HEDI) és una malaltia en què es produeix la ossificació o calcificació patològica de les entesis. L'objectiu del nostre estudi és aprofundir en el coneixement de l'afectació extraxial de la HEDI i valorar l'ecografia com a eina assequible per descriure les troballes ecogràfiques dels pacients amb HEDI i per a diferenciar-la d'altres patologies.
Investigador principal. Vicente Torrente Segarra (Servei de Reumatologia)
Centre promotor. Hospital Universitari de Girona, Doctor Josep Trueta
CSAPG Early Warning Score (CEWS)
Resum. L'escala Early Warning Score ha estat dissenyada per facilitar la detecció d'aquells pacients hospitalitzats que tenen una salut que va empitjorant.
Investigador principal. Cristina Ramos Candelaria (Servei de Geriatria - Infermera)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
A Pan-European Multi-Centre Observational Study to Determine The Natural History of Patients with Alpha-1 Antitrypsin Deficiency
Resum. L'objectiu d'aquest projecte és generar una base de dades europea d'alta qualitat, amb dades de pacients amb malaltia per dèficit d'alfa-1-antitripsina de totes les edats. El projecte servirà per a entendre millor la història natural de la malaltia i el seu pronòstic, així com per a avaluar el benefici de certes teràpies.
Investigador principal. Alejandro Rodríguez Molinero (Àrea de Recerca)
Centre promotor. Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca
Cinética de la interleucina 6 (IL-6) en pacientes con NAFLD (Hígado graso no alcohólico) y enfermedad pulmonar por COVID-19
Resum. Analitzant la resposta inflamatòria davant el Coronavirus SARS-CoV-2 dels pacients amb fetge gras no alcohòlic.
Investigador principal. Sonia Albertos (Servei de Digestiu)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Resposta immune i seguretat de la vacunació COVID-19 en pacients amb ERC avançada, en diàlisi i trasplantats renals (SENCOVAC)
Resum. Aquest estudi es basa en l’anàlisi de l'eficàcia i seguretat de la vacuna del SARS-CoV-2 en pacients amb malaltia renal crònica avançada (estadis 4-5), en diàlisi i en pacients que han rebut un trasplantament renal.
Investigador principal. Augusto Quiroz Morales (Servei de Nefrologia)
Centre promotor. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Estudi de prevalències de parasomnies en població adulta espanyola
Resum. Es tracta d'un estudi prospectiu descriptiu de tipus transversal que pretén determinar la prevalença de diferents tipus de parasòmnies en l'últim any en la població espanyola.
Investigador principal. Enrique Uscamaita (Servei de Neurologia)
Centre promotor. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
Projecte coordinat d'optimització en el maneig de la bacteriemia per Staphylococcus aureus (PROMISE)
Resum. L'objectiu d'aquest estudi és implementar una intervenció multimodal amb la finalitat de millorar l'evolució clínica dels pacients amb bacteriemia per Staphylococcus Aureus, determinar el grau de compliment de la intervenció en els hospitals participants i analitzar el seu impacte en l'evolució clínica dels pacients.
Investigador principal. Antonella Simonetti (Servei de Medicina Interna)
Centre promotor. Hospital Universitari de Bellvitge, Dr. Guillermo Cuervo
Vivència de la sexualitat i atenció de salut sexual de les dones en el postpart des de la perspectiva de les puèrperes, parelles i llevadores
Resum. L’objectiu és millorar la comprensió de l'experiència viscuda de les dones en relació amb la sexualitat en l'etapa del postpart, la perspectiva de les parelles i la percepció de les llevadores en l'atenció de salut sexual, en les unitats ASSIR de l'àrea sanitària del Garraf.
Investigador principal. Lidia Saiz Sans (Servei de Ginecologia i Obstetrícia – Infermera Llevadora)
Centre promotor. Unitats ASSIR de l’Àrea Sanitària del Garraf
Four-year effectiveness of Covid-19 vaccines against severe disease and asymptomatic infection. The COVIDVAC@SPAIN STUDY
Resum. Aquest estudi multicèntric està dissenyat amb l'objectiu d'avaluar l'efectivitat de les vacunes aprovades per a la infecció per COVID-19, en quant a la prevenció de la infecció asimptomàtica per SARS-CoV-2 i la prevenció d'esdeveniments greus de salut en persones que requereixen hospitalització.
Investigador principal. Antonella Simonetti (Servei de Medicina Interna)
Centre promotor. Fundación para la investigación biomèdica del Hospital Universitario La Paz
Valoració del maneig i adequació del tractament antitrombòtic dels pacients amb Fibrilació Auricular No Valvular que ingressen en els Serveis de Medicina Interna d'Espanya (EMFASIS)
Resum. Estudi observacional retrospectiu, l'objectiu del qual és conèixer el perfil demogràfic i clínic dels pacients amb fibril·lació auricular no valvular, que ingressen en els serveis de Medicina Interna, i valorar l'adequació del tractament antitrombòtic respecte les recomanacions de la guia de pràctica clínica europea (Guia ESC 2016 sobre diagnòstic i tractament de la fibril·lació auricular).
Investigador principal. María López-Diéguez Puerta (Servei de Medicina Interna)
Centre promotor. Daiichi Sankyo España, S.A.U.


 

Estudi observacional prospectiu sobre el maneig de la colecistitis aguda en urgències (COLESURG)
Resum. L'objectiu d'aquest estudi és avaluar el tractament de la colecistitis aguda al nostre país en l'actualitat, així com la taxa de colecistectomies fetes de manera precoç, el tractament conservador i la variabilitat entre centres.
Investigador principal. Diana Escolà Ripoll (Servei de Cirurgia)
Centre promotor. Hospital General Universitario de Elche
Tratamiento del dolor asociado a la terapia sustitutiva renal mediante realidad virtual: ensayo clínico aleatorizado cruzado (Pain Distraction)
Resum. S’avalua si el dolor i l’ansietat dels pacients que fan tractament d’hemodiàlisi disminueix quan s'utilitzen unes ulleres de realitat virtual, on es mostren imatges i sons relaxants, aïllant els sentits dels pacients, en el moment de la connexió.
Investigador principal. Itziar Navarro Zorita (Servei de Nefrologia - Hemodiàlisi)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Ensayo clínico aleatorizado para el tratamiento de la fístula transesfinteriana baja utilizando fistolotomía con marsupialización vs herida abierta
Resum. Aquest assaig investiga quina de les dues tècniques quirúrgiques alternatives es tradueix en una cicatrització més ràpida de la ferida quirúrgica.
Investigador principal. Jéssica Gonzales Stuva (Servei de Cirugia)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Influència dels nivells sèrics de Vitamina D sèrica i/o dels tractaments amb activadors del receptor de la Vitamina D i Vitamina D nadiua en el desenvolupament de COVID-19 en pacients en hemodiàlisi (VITDCOVID)
Resum. Estudi que avaluarà el paper que juga el tractament crònic dels pacients en hemodiàlisi amb vitamina D en la presentació i/o evolució de la malaltia per COVID-19 en aquests pacients.
Investigador principal. Fabiola Dapena Vielba (Servei de Nefrologia - Hemodiàlisi)
Centre promotor. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Monitoratge de la mobilitat de pacients amb malaltia de Parkinson amb finalitats terapèutiques - Assaig Clínic (Projecte MoMoPa-EC)
Resum. Els pacients amb Malaltia de Parkinson avançada presenten una sèrie de fluctuacions en els seus símptomes al llarg del dia. A algunes hores, quan la medicació els fa efecte, es mouen amb fluïdesa, però a altres hores la medicació deixa de fer efecte i tenen importants dificultats per a caminar i per a moure's en general.
Investigador principal. Alejandro Rodríguez Molinero (Àrea de Recerca)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Gelsectan ® & Encefalopatía Hepática Encubierta
Resum. El fetge, entre altres funcions, s'encarrega d'evitar que arribin a la sang tòxics que ingerim amb la dieta o que es produeixen durant la digestió.
Investigador principal. Sonia Albertos (Servei de Digestiu)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Aplicación de telemedicina en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Estudio de eficacia de una consulta específica
Resum. El maneig dels pacients amb Diabetis Mellitus tipus 1 està canviant ràpidament en els últims anys, a causa en part de la implantació de noves tecnologies com Apps que recomanen bolos d'insulina, o l'ús de sensors continus de glicèmia. En aquest projecte s’estudia l’eficàcia d’aquest tipus d’aplicacions.
Investigador principal. Juan José Chillarón (Servei d'Endocrinologia)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
CogNition, emotion/behAvior, fUnctionaliTy and braIn connectivity in critical (NAUTILIUS)
Resum. Projecte que analitzarà l'impacte de la COVID-19 en la capacitat cognitiva, el comportament i la capacitat funcional dels pacients.
Investigador principal. Maria Esther González Aguado (Servei de Geriatria - Neuropsicologia)
Centre promotor. Consorci Sanitari de Terrassa i Universitat de Barcelona
Programa de seguimiento COVID-19 (PSC-19)
Resum. Durant la primera onada epidèmica per COVID-19, les notícies respecte a aquesta nova malaltia eren confuses i no existia evidència científica que justifiqués els tractaments que s'estaven utilitzant en els pacients.
Investigador principal. Alejandro Rodríguez Molinero (Àrea de Recerca)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Better Aging (PECT Garraf: Envelliment actiu i saludable i dependència)
Resum. Se centra en la millora de les relacions interpersonals i la prevenció de la solitud no volguda de la gent gran al Garraf, aprofitant les noves tecnologies, amb una adaptació i integració territorial de recursos i serveis que sigui innovadora i personalitzada.
Investigador principal. Antoni Yuste (Cap d'Estudis / Responsable de Docència)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Estudi de prevalença de malalties metabòliques hepàtiques en pacients amb diabetis mellitus tipus 1: fetge gras no alcohòlic i hepatopatia per glicògen (ReuMap-Pro)
Resum. L'objectiu és descriure la prevalença de les malalties metabòliques hepàtiques (fetge gras no alcohòlic i hepatopatia per glucògen) en la població de pacients amb Diabetis Mellitus de tipus 1, així com estudiar la relació d'aquestes patologies amb el grau de control metabòlic, la presència de síndrome metabòlica i la presència de complicacions micro i macrovasculars.
Investigador principal. Silvia Ballesta (Servei d'Endocrinologia)
Centre promotor. Sociedad Española de Diabetes (SED)
Estudio de la cirrosis frente al desarrollo de enfermedad pulmonar por COVID-19
Resum. Estudi de les manifestacions clíniques de la COVID-19 en pacients amb cirrosis. Protegeix la cirrosi de la COVID-19 greu?
Investigador principal. Sonia Albertos (Servei de Digestiu)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Estudi prospectiu multicèntric niat en cohort de pacients Covid-Metrosud: Impacte clínic a llarg termini dels pacients supervivents a pneumònia per SARS-COV2 després de l'ingrés hospitalari: (LONG-TERM METROSUD)
Resum. Descriure complicacions clíniques dels pacients supervivents a ingrés hospitalari per pneumònia COVID, determinar la prevalença a 12 mesos de les complicacions clíniques post-pneumònia i avaluar factors de risc de presentar complicacions.
Investigador principal. Antonella Simonetti (Servei de Medicina Interna)
Centre promotor. Hospital Universitari de Bellvitge
Aplicación de técnicas de Machine Learning a los datos del Proyecto eCaalyx (eCAALYX-ML)
Resum. La insuficiència cardíaca (IC) i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) es troben entre les malalties cròniques amb major impacte advers en la població.
Investigador principal. Carlos Pérez López (Àrea de Recerca)
Centre promotor. Consorci Sanitari de Alt Penedès-Garraf
Implementación del programa de recuperación intensificada en cirugía abdominal (Vía RICA) a nivel nacional
Resum. L'objectiu principal és la implantació del Programa de Medicina Perioperatòria basada en l'evidència dimanada de la Via Clínica de Recuperació Intensificada en Cirurgia Abdominal -RICA- en els Centres Hospitalaris de la Xarxa Sanitària Nacional.
Investigador principal. Fernando Remartínez Fernández (Servei d’Anestèsia)
Centre promotor. Grupo Español de Rehabilitación Multimodal
Proyecto ReMaPa transversal
Resum. Estudi que pretén descriure la pràctica clínica habitual en quant al diagnòstic i tractament de malalties pulmonars intersticials difuses associades a malalties autoimmunes sistèmiques i fibrosi pulmonar idiopàtica.
Investigador principal. Vicente Torrente Segarra (Servei de Reumatologia)
Centre promotor. Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Estudi de la prevalença de Desnutrició Relacionada amb la Malaltia (DRE) segons els criteris GLIM en pacients oncohematològics als hospitals de dia d'Espanya (ONCONUTRIDOS)
Resum. L'objectiu principal d'aquest estudi és conèixer, amb dades de la vida real, la prevalença de risc de desnutrició i de DRE en pacients oncohematològics en els hospitals de dia d'Espanya, i la relació amb diverses variables sociodemogràfiques i clíniques.
Investigador principal. Cristina Cardells Palau (Servei de Farmàcia)
Centre promotor. Fundación Española de Farmacia Hospitalaria
Estudi multicèntric prospectiu d'encefalitis i altres síndromes neurològics associats a anticossos neurals
Resum. L'objectiu principal d'aquest estudi és determinar la resposta al tractament amb immunoteràpia, en pacients amb síndromes neurològiques associades a anticossos dirigits contra proteïnes de la superfície neuronal o sinàptiques i anticossos intracel·lulars, després del diagnòstic i durant el seguiment a llarg termini de pacients amb encefalitis autoimmunes.
Investigador principal. Elisabet Franquet Gómez (Servei de Neurologia)
Centre promotor. IDIBAPS - Hospital Clínic. Eugenia Martínez Hernández
Pan-European Study on Functional and Medical Recovery and Geriatric Rehabilitation Services of Post-COVID-19 Patients: Protocol of the EU-COGER Study
Resum. Estudi d'àmbit europeu que investiga els efectes Covid-19 en persones grans. Explorarà l'evolució de l'autonomia per a les Activitats de la Vida Diària d'aquests pacients i altres resultats importants en geriatria. L'estudi servirà també per a descriure la rehabilitació proporcionada als pacients amb COVID-19 a Europa.
Investigador principal. Marta Arroyo Huidobro (Servei de Geriatria)
Centre promotor. Universitat Autònoma de Barcelona
Estudi observacional retrospectiu multicèntric a nivell nacional sobre maneig diagnòstic i terapèutic de la fístula anal
Resum. És un estudi de cohorts retrospectiu multicèntric que té per objectiu determinar la taxa de curació de la cirurgia de la fístula anal en una cohort multicèntrica nacional.
Investigador principal. Andrea Jiménez Salido (Servei de Cirugia)
Centre promotor. Grupo Joven de la Asociación Española de Coloproctología
Anar a l'inici