Comunicació


El Departament de Comunicació té la missió de facilitar la comunicació entre totes les persones del CSAPG amb els diferents públics de l'entitat, fomentant la percepció positiva dels centres i els seus professionals, fent visibles la seva oferta de serveis i les activitats que s'hi fan.
 

A nivell intern...

  • Intranet del CSAPG
  • Portal de l'empleat
  • Elaboració de comunicats i notícies dirigides a públics interns
  • Elaboració d'una newsletter mensual
  • Campanyes de comunicació dirigides a professionals: campanya de la grip, principis corporatius...
  • Comitè d’Activitats Socioculturals: marxa, concurs de fotografia...
  • Organització d'actes i jornades interns: reconeixement als jubilats de l'entitat, Jornada d'Ètica Assistencial…

A nivell extern...

Anar a l'inici