Pla estratègic


Línies estratègiques del CSAPG
 

Hospital at Home

Establir el Model d’Hospital at Home com a Model Assistencial en el CSAPG, amb la finalitat de desplegar un nou model d’atenció, estructurat amb serveis sanitaris i socials del territori integrats, que garanteixi l’adequat accés i resposta a les necessitats assistencials de la població, millorant els resultats en salut i qualitat de vida, i promovent un ús més eficient dels recursos públics. 

 • Garantir que les persones amb necessitats de cures prolongades per malalties cròniques o necessitats complexes temporals per causes sobrevingudes romanguin a casa el major temps possible amb el millor estat de salut i el menor grau de dependència
 • Millorar l’experiència del pacient i promoure la seva implicació activa en la cura de la salut. 
Consorci Sanitari Docent

Esdevenir una organització universitària en Ciències de la Salut:

 • Formació mèdica universitària pregrau
 • Formació sanitària postgrau
 • Formació d’especialistes sanitaris
 • Formació de diplomatures universitàries
 • Formació en professions sanitàries de cicle mitjà
Processos d’alt rendiment

Transformar els processos organitzatius dels centres en processos d’alt rendiment. Redissenyar els processos assistencials per tal d’assolir els màxims resultats en seguretat, qualitat, eficiència i flux (Plan for Every Patient i Lean Management).

La finalitat és obtenir els millors resultats possibles en la satisfacció de les necessitats de la població de referència. 

Consorci Sanitari Transversal
 • Esdevenir un Consorci Sanitari d’atenció integrada on:
  • L’atenció sanitària a la població de referència es centra en el procés assistencial, independentment del centre o àmbit on es presta l’assistència. 
  • Els serveis assistencials es gestionen de manera transversal entre centres i territoris.
  • La població de referència rep atenció en el lloc més proper al seu domicili, excepte en aquells casos en que el centre no disposa dels recursos tècnics que la persona necessita.

Mitjançant la transformació dels serveis assistencials en unitats d’atenció integrada, que són els equips multidisciplinaris al servei de l’atenció al pacient. Amb l’establiment de fluxos d’atenció a pacients per agrupació de necessitats i en funció del risc.

 • Establir l’experiència de l’empleat com a model de gestió de les persones per autraure i fidelitzar als professionals.
 • Treballar per un entorn laboral saludable.
 • Impulsar la docència, recerca, innovar i gestionar el coneixement. 
 • Implantar el Model de Responsabilitat Social Corporativa del CSAPG. 
Infraestructura, inversió i expansió

Incorporar l’experiència del pacient en els processos del CSAPG:

 • Establir el Model de relació del Consorci amb els pacients i el seu entorn. 
 • Establir un Pla de Promoció de la Salut en el territori.
Anar a l'inici