Mapa organitzatiu


El Departament de Docència té una part operativa de gestió del dia a dia, i una estructura organitzativa de presa de decisions generals que es basa en una Comissió de Docència, i l'organització en Unitats Docents.

La Docència al CSAPG té com a població diana la Formació Sanitària Especialitzada (Residents) i també els estudiants en pràctiques d'Estudiants de les Ciències de la Salut i Relacionats (grau mitjà, grau superior, pregrau, grau i postgrau).

La Comissió de Docència s'organitza segons les directrius legals del Ministerio de Sanidad i de la Subdirecció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional. En els propers anys adaptarem el Pla General de Qualitat Docent del CSAPG als nous paràmetres i indicadors desenvolupats entorn del Departament de Salut i la seva Direcció de les Professions Sanitàries.

Per altra banda, el CSAPG s'organitza per Unitats Docents, unes derivades de l'acreditació en la Formació Sanitària Especialitzada i la resta agrupades per massa crítica, disciplines i uniformitat d'acció, com a unitats de gestió de la capacitat docent, i el seu desenvolupament.

Anar a l'inici