Freqüentació i casuística


Àmbit Garraf
 

10 Grups Relacionats amb el Diagnòstic (GRD) més freqüents d’hospitalització (2021)
 
Etiqueta GRD Pes mig GRD Tipus GRD Nº de casos % del total Estada Mitjana
Infeccions i inflamacions pulmonars majors 0,9058 M 846 10,6% 7,63
Part 0,2998 M 392 4,9% 2,66
Insuficiència cardíaca 0,7692 M 300 3,8% 7,21
Acva i oclusions precerebrals amb infart 0,9467 M 209 2,6% 6,48
Arteriosclerosi coronària i angina de pit 0,5329 M 180 2,3% 3,91
Colecistectomia 1,0829 Q 151 1,9% 2,56
Infart agut de miocardi- IAM 0,7961 M 142 1,8% 4,46
Infeccions de ronyó i tracte urinari 0,5718 M 139 1,7% 5,42
Una altra pneumònia 0,7145 M 134 1,7% 6,49
Transtorns del tracte i Vesícula biliar 0,7981 M 134 1,7% 7,69


 

10 Grups Relacionats amb el Diagnòstic (GRD) més freqüents de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) (2021)
 
Etiqueta GRD Pes GRD Tipus Nº de casos % del total Estada Mitjana
Procediments sobre ull i òrbita 0,9034 Q 1.204 41,2% 0
Altres procediments sobre el sistema nerviós i relacionats 1,3107 Q 214 7,3% 0
Procediments sobre mà i canell 0,8132 Q 174 6% 0
Procediments sobre genoll i part inferior de la cama excepte peu 1,1360 Q 163 5,6% 0
Altres procediments vasculars perifèrics 1,8534 Q 157 5,4% 0
Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical 0,8216 Q 149 5,1% 0
Procediments sobre penis, testicles i escrot 1,0211 Q 86 2,9% 0
Procediments sobre úter i annexos per no malignitat. Excepte leiomioma 0,8471 Q 83 2,8% 0
Altres procediments sobre pell, teixit subcutani i relacionats 0,7426 Q 83 2,8% 0
Procediments sobre mama excepte mastectomia 1,1130 Q 72 2,5% 0Àmbit Alt Penedès
 

10 Grups Relacionats amb el Diagnòstic (GRD) més freqüents d'hospitalització (2021)
 
Etiqueta GRD Pes mig GRD Tipus GRD Nº de casos % del total Estada Mitjana
Infeccions i inflamacions pulmonars majors 0,9614 M 540 10,4% 6,6
Insuficiència cardíaca 0,8155 M 336 6,47% 6,1
Part 0,2995 M 267 5,14% 2,6
Substitució articulació de genoll programada 1,2616 Q 141 2,71% 3,6
Infeccions de ronyó i tracte urinari 0,5638 M 123 2,37% 3,6
Acva i oclusions precerebrals amb infart 0,9510 M 113 2,18% 5,4
Malaltia pulmonar obstructiva crònica 0,7241 M 112 2,16% 5,6
Una altra pneumònia 0,7532 M 100 1,93% 5,4
Reparació de fractura de maluc i fèmur 1,3676 Q 97 1,87% 6,6
Transtorns del tracte i vesícula biliar 0,8169 M 93 1,79% 5,6


 

10 Grups Relacionats amb el Diagnòstic (GRD) més freqüents de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) (2021)
 
Etiqueta GRD Pes GRD Tipus Nº de casos % del total Estada Mitjana
Procediments sobre ull i òrbita 0,9036 Q 603 29,52% 0
Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical 0,8329 Q 158 7,73% 0
Procediments sobre espatlla, colze i avantbraç exc. substitució d'articulació 0,9176 Q 110 5,38% 0
Procediments sobre genoll i part inferior de la cama excepte peu 1,1393 Q 97 4,75% 0
Altres procediments sobre oïda, nas, boca i coll 0,9229 Q 91 4,45% 0
Altres procediments sobre sistema nerviós i relacionats 1,3380 Q 81 3,96% 0
Colecistectomia 1,0259 Q 78 3,82% 0
Procediments sobre mama, excepte mastectomia 1,1358 Q 76 3,72% 0
Procediments uretrals i transuretrals 0,8275 Q 75 3,67% 0
Procediments sobre ronyó i tracte urinari per processos no malignes 1,1081 Q 74 3,62% 0
Anar a l'inici