Proves i medicació


Diagnòstic per la imatge
 
  Garraf Alt Penedès
  2020 2021 2020 2021
Radiografies 53.284 60.577 35.822 41.359
Densitometries 1.515 2.104 - -
Ortopantografies 126 150 - -
Mamografies 5.679 8.696 7.155 10.189
Ecografies 8.699 14.531 5.423 7.754
TAC 11.242 14.525 6.249 7.482
RMN 7.137 11.175 - -
Exploracions amb contrast 184 254  99 138
TOTALS 87.682 111.758 55.051 66.922


 

Altres proves diagnòstiques
 
  Garraf Alt Penedès
  2020 2021 2020 2021
Cardiologia
Ecocardiograma 2.617 4.074 2.577 2.998
Prova d’esforç 729 1.371 840 938
Cirurgia General
Rectoscòpies 203 304 - -
Ecografia endorectal 56 69 - -
Digestiu
Endoscòpia digestiva 2.332 2.798 900 1.371
Endoscòpia intervencionista 1.068 1.357 - -
Colonoscòpia 1.227 1.377 1.581 2.254
Ginecologia/Obstetrícia
Ecografies ginecològiques 1.001 1.089 1.274 1.853
Ecografies obstètriques 398 501 2.443 2.466
Neurologia
Electroencefalograma 204 260    
Electromiograma 387 353 198 663
Oftalmologia
Biometries 520 737 235 346
Campimetries 597 624 646 781
Angiografia ocular - - 183 121
Làser 198 230 228 275
OCT (escàner retina) 2.400 3.800 1.539 2.260
Otorrinolaringologia
Audiometries 1.627 1.849 1.429 1.903
Rinofibrolaringoscòpia - - 1.054 1.665
Pneumologia
Broncoscòpies 73 104 49 56
Espirometries 796 992 315 509
Polisomnografies 406 537 219 308
Urologia
Fluxometries 595 835 717 918
Urodinàmies 165 236 - -
Citoscòpia 907 1.156 533 663
Biòpsia de pròstata 140 238 - -
Altres
Proves d’al·lèrgia 252 347 204 182


 

Unitat de Suport Vital
(2021)
 
  HRSC
ViR S500*
HSAA
USVAi S401*
Alertes o trucades 2.410 2.821
Mobilitzacions 2.000 2.238
Mitjana diària de serveis 5,62 6,24
Serveis atesos 1.473 1.641
Serveis nuls 241 410
Temps de resposta 98% (< 2 minuts) 80 – 85% (< 2 minuts)
Comparativa 2020-2021 7,24% més 11,01% més

*ViR (Vehicle d’Intervenció Ràpida) i USVAi (Unitat de Suport Vital Avançat d'Infermeria)
 


Farmàcia
  (2021)
  CSAPG
Número de fórmules magistrals 2.441
Número de NPT 1.374
Número de citostàtics 6.637
Número de barreges IV 7.486
Número de dispensacions pacients ambulatoris 16.343
Primeres visites d’Atenció Farmacèutica Dispensació Ambulatòria 1.066
Visites successives d’Atenció Farmacèutica Dispensació Ambulatòria 1.088
Anar a l'inici