Presentació


El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf som una entitat pública creada el dia 1 d'abril de 2019, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats sanitàries i socials de la nostra població de referència, mitjançant l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació.


Missió

Compromesos amb la teva Salut.
Som un equip de professionals implicats en la millora contínua. Ens mou la teva satisfacció pel nostre treball: oferir serveis sanitaris i socials propers a les persones.
La teva confiança és la nostra força.
 

Visió

Volem ser una entitat saludable, sostenible i socialment responsable: amb l'atenció centrada en la persona i la seguretat clínica, com a eixos de les nostres actuacions, i la millora contínua com a guia per arribar a l'excel·lència, generarem el coneixement i la innovació per esdevenir una organització referent i docent a la qual els professionals estiguin orgullosos de pertànyer.
 

Principis

 • Fer equip
  Treballem de forma integrada potenciant les diferències entre les persones de l'equip com a valor que aporta riquesa. Ens corresponsabilitzem dels resultats, per un objectiu comú.
 • Compromís
  Orientem les nostres actuacions de forma responsable a les necessitats de la població a la qual atenem, les de les persones de l'equip i cap a la nostra missió professional.
 • Aprenentatge-Competència
  Aprenem contínuament per ampliar els coneixements relatius a la feina i les persones, amb el compromís i la voluntat d'assolir la nostra missió amb preparació i constància.
 • Excel·lència
  Volem millorar contínuament, cuidant la qualitat i sumant la innovació en els processos, amb l'objectiu de crear impacte positiu en les persones, l'equip, la situació, l'organització i el medi ambient.


Anar a l'inici