Rehabilitació


Àmbit Garraf

Activitat centre de rehabilitació (2021)
 
  Processos Sessions Mitjana
Ambulatòria 4.098 68.509 14,2
Logopèdia 318 4.858 12,5
Domiciliària 1.180 18.389 12,9
Hospitalària 2.400 27.206 12,2

Activitat mútues i privats (2021)
 
  Processos Sessions Mitjana
Accidents de trànsit 529 11.724 15,95
Sanitàries 14 77 5,5
Esportives 102 1.059 10,8
Laborals 1 3 3
Privats 21 81 3,9


 

Àmbit Alt Penedès

Activitat centre de rehabilitació (2021)
 
  Processos Sessions Mitjana
Ambulatòria 1.551 24.720 15,9
Domiciliària* 105 1.432 13,6
Hospitalària 650 2.167 3,3

*Dades del quart trimestre de 2021, en què es va fer el traspàs de gestió a l’HCAP.


Activitat mútues i privats (2021)
 
  Processos Sessions Mitjana
Accidents de trànsit 315 4.839 15,4
Sanitàries 6 44 7,3
Esportives 55 603 11

Activitat centre rehabilitació neurològica (2021)
 
  Processos Sessions Mitjana
Ambulatòria 112 3.850 34,4
Logopèdia 18 297 16,5Les dades d’activitat de logopèdia i d’activitat domiciliària es troben unificades, és a dir, pertanyen tant a l’àmbit Alt Penedès com a l'àmbit Garraf.

Anar a l'inici