Pla estratègic


Línies estratègiques

 • Sostenibilitat econòmica
  • Millora de l'eficiència dels recursos assistencials
 • Responsabilitat Social i Aliances
 • Gestió Clínica i Integració assistencial
  • Accessibilitat als serveis i estructures
  • Coordinació i continuïtat assistencial
  • Gestió de l'atenció Sociosanitària i Cronicitat
 • Gestió de la qualitat i seguretat del pacient
 • Compromís amb els professionals
  • Fidelització de professionals
  • Entorn laboral saludable
  • Impulsar la docència, recerca, innovar i gestionar el coneixement
  • Desenvolupar sistemes d'informació, noves tecnologies i equips

Quadre de línies estratègiques

Anar a l'inici