Proveïdors


Economia local

Des de la nostra entitat apostem pel desenvolupament dels territoris de l'Alt Penedès i el Garraf i de la seva gent. Això ens ha portat a dissenyar polítiques de contractació que prioritzen tant els professionals com les empreses de l'entorn, fomentant així l'economia local. En aquest sentit, enguany hem destinat 1,6 milions d'euros a l'adquisició de productes i serveis a proveïdors locals.

Durant aquest 2020, els hospitals del CSAPG no hem parat de rebre mostres de suport d'empreses i particulars del món local, que ens han fet arribar les seves aportacions per fer front a la crisi provocada per la Covid-19. Des del Consorci volem expressar el nostre agraïment a tota la ciutadania, el teixit empresarial i administracions del territori per la resposta rebuda davant la pandèmia. 


Relació amb els proveïdors

Aquest any 2020 hem comptat amb 746 empreses proveïdores que ens han ofert productes i serveis per donar suport a la nostra activitat diària. Aquestes empreses es divideixen en dos grans grups: per una banda les que proveeixen de productes i serveis vinculats amb la prestació del servei principal d'assistència sanitària i, per altra, les necessàries per donar suport i mantenir l'estructura de servei del CSAPG.

El volum més important de compres s'ha fet als proveïdors de:

  • Farmàcia: 33%
  • Material sanitari: 20%
  • Altres entitats del sector què proveeixen serveis intermedis i proves complementàries, principalment: 15%
  • Serveis i material no sanitari: 14%

Sempre que és possible es prioritza la contractació d'empreses del territori de l'Alt Penedès i el Garraf, tot i que moltes vegades això moltes no és possible degut a l'elevat grau d'especialització de molts dels productes i serveis que adquirim com pot ser material farmacèutic i el material quirúrgic d'alta precisió.
 

Distribució de les compres per territori (2020)
 
Nombre de proveïdors
Comarques de l'Alt Penedès i Garraf 99
Resta de Catalunya 400
Estat Espanyol i estranger 247
Volum de facturació
Comarques de l'Alt Penedès i Garraf 15,43 %
Resta de Catalunya 42,00 %
Estat Espanyol i estranger 42,57 %
Anar a l'inici