Freqüentació i casuística


Àmbit Garraf
 

10 Grups Relacionats amb el Diagnòstic (GRD) més freqüents d’hospitalització (2020)
 
Etiqueta GRD Pes mig GRD Tipus GRD Nº de casos % del total Estada Mitjana
Una altra pnèumonia 0,5812 M 430 5,7% 7,44
Part 0,2403 M 362 4,8% 2,55
Infeccions i inflamacions pulmonars majors 0,8315 M 306 4,1% 9,16
Insuficiència cardíaca 0,5943 M 263 3,5% 7,63
Infeccions de ronyó i tracte urinari 0,4685 M 184 2,5% 5,64
Arteriosclerosi coronària i angina de pit 0,4362 M 183 2,4% 4,12
Acva i oclusions precerebrals amb infart 0,7880 M 158 2,1% 7,15
Colecistectomia 0,9157 Q 141 1,9% 3,84
Reparació de fractura de maluc i fèmur 1,1578 Q 139 1,9% 7,53
Substitució articulació maluc 1,2095 Q 135 1,8% 7,90


 

10 Grups Relacionats amb el Diagnòstic (GRD) més freqüents de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) (2020)
 
Etiqueta GRD Pes GRD Tipus Nº de casos % del total Estada Mitjana
Procediments sobre ull i òrbita 0,7652 Q 924 40,8% 0,00
Procediments sobre genoll i part inferior de la cama excepte peu 0,8990 Q 154 6,4% 0,00
Altres procediments vasculars perifèrics 1,4453 Q 126 5,6% 0,00
Procediments sobre mà i canell 0,6398 Q 120 5,3% 0,00
Altres procediments sobre sistema nerviós i relacionats 1,0855 Q 100 4,4% 0,00
Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical 0,6636 Q 97 4,3% 0,00
Procediments sobre úter i annexos per no malignitat, excepte leiomioma 0,6630 Q 74 3,3% 0,00
Empelt pell per diagnòstics pell i teixit subcutani 0,9048 Q 61 2,7% 0,00
Procediments sobre mama excepte mastectomia 0,8921 Q 56 2,5% 0,00
Procediments sobre penis, testicles i escrot 0,8315 Q 52 2,3% 0,00Àmbit Alt Penedès
 

10 Grups Relacionats amb el Diagnòstic (GRD) més freqüents d'hospitalització (2020)
 
Etiqueta GRD Pes mig GRD Tipus GRD Nº de casos % del total Estada Mitjana
Part 0,2397 M 381 7,46% 2,5
Una altra pneumònia 0,6162 M 340 6,65% 6,7
Insuficiència cardíaca 0,6569 M 299 5,85% 6,2
Infeccions i inflamacions pulmonars majors 0,7841 M 197 3,86% 5,7
Infeccions de ronyó i tracte urinari 0,4910 M 142 2,78% 3,6
Acva i oclusions precerbrals amb infart 0,7875 M 138 2,70% 5,6
Malaltia pulmonar obstructiva crònica 0,6223 M 116 2,27% 5,4
Altres diagnòstics menors, signes i símptomes d’aparell respiratori 0,5592 M 113 2,21% 3,9
Trastorns del tracte i vesícula biliar 0,6517 M 109 2,13% 5,3
Reparació de fractura de maluc i fèmur 1,1393 Q 96 1,88% 7,8


 

10 Grups Relacionats amb el Diagnòstic (GRD) més freqüents de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) (2020)
 
Etiqueta GRD Pes GRD Tipus Nº de casos % del total Estada Mitjana
Procediments sobre ull i òrbita 0,7692 Q 523 26,85% 0,00
Empelt pell per diagnòstics pell i teixit subcutani 0,8876 Q 188 9,65% 0,00
Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical 0,6739 Q 132 6,78% 0,00
Procediments sobre genoll i part inferior de la cama excepte peu 0,8916 Q 120 6,16% 0,00
Procediments sobre ronyó i tracte urinari per processos no malignes 0,8996 Q 86 4,41% 0,00
Altres procediments sobre sistema nerviós i relacionats 1,1033 Q 83 4,26% 0,00
Procediments sobre espatlla, colze i avantbraç exc. substitució d’articulació 0,7005 Q 79 4,06% 0,00
Procediments sobre peu i dits del peu 0,8135 Q 74 3,80% 0,00
Altres procediments sobre oïda, nas, boca i coll 0,7530 Q 73 3,75% 0,00
Procediments sobre mà i canell 0,6478 Q 69 3,54% 0,00
Anar a l'inici