Perfil plantilla


Plantilla mitjana equivalent
 
2019 2020
1.451 1.545


 

Plantilla segons tipus de contracte i gènere
 
    2019 2020
Contracte indefinit Homes 280 267
Dones 841 819
Contracte temporal Homes 84 119
Dones 256 354


​​​​​​

Noves contractacions segons grup d'edat
 
  2019 2020
< 30 anys 85 80
30-50 anys 86 95
> 50 anys 11 13

Gènere
 
  2019 2020
Homes 361 381
Dones 1.088 1.164

Plantilla segons tipus de jornada i gènere
 
    2019 2020
Jornada completa Homes 271 287
Dones 717 786
Jornada parcial Homes 94 98
Dones 380 387 

Noves contractacions segons gènere
 
  2019 2020
Homes 29 61
Dones 79 161

Un 69,67% de les persones treballadores del CSAPG disposen de contracte indefinit. 

Anar a l'inici