Activitat quirúrgica


Àmbit Garraf

Intervencions per especialitat (2020)

  CMA Ingressades Resta sense ingrés TOTALS
Anestèsia 0 39 231 270
Cardiologia 25 52 0 77
Cirurgia general 201 726 631 1.558
Cirurgia vascular 180 3 1 184
Cirurgia maxil·lofacial 181 13 14 208
Cirurgia pediàtrica 113 8 5 126
Urologia 45 265 156 466
Oftalmologia 978 0 525 1.503
Otorrinolaringologia 88 53 1.679 1.820
Traumatologia 521 740 21 1.282
Ginecologia i obstetrícia 224 241 48 513
Patologia mamària 67 46 0 113
Medicina Interna 39 7 1.134 1.180
Altres 0 2 408 410
TOTALS 2.662 2.195 4.853 9.710


 

Àmbit Alt Penedès

Intervencions per especialitat (2020)

  CMA Ingressades Resta sense ingrés TOTALS
Cirurgia general 834 426 50 1.310
Traumatologia 541 482 68 1.091
Oftalmologia 545   6 551
Urologia 214 264 218 696
Dermatologia 394   659 1.053
Otorrinolaringologia 158 33 667 858
Ginecologia i Obstetrícia 186 136 81 403
Maxil·lofacial 76 7   83
Patologia Mamària 45 55   100
Endocrinologia     24 24
Gastroenterologia     1.744 1.744
Reumatologia     295 295
Altres     239 239
TOTALS 2.993 1.403 4.051 8.447
Anar a l'inici