Proves i medicació


Diagnòstic per la imatge
 
  Garraf Alt Penedès
  2019 2020 2019 2020
Radiografies 67.756 53.284 44.562 35.822
Densitometries 1.933 1.515    
Ortopantografies 768 126    
Mamografies 7.713 5.679 9.020 7.155
Ecografies 12.783 8.699 6.308 5.423
TAC 12.188 11.242 6.624 6.249
RMN 8.798 7.137    
Exploracions amb contrast 338 184 197 99
RX intervencionista     397 303
TOTALS 111.939 87.682 67.108 55.051


 

Altres proves diagnòstiques
 
  Garraf Alt Penedès
  2019 2020 2019 2020
Cardiologia    
Ecocardiograma 2.603 2.617 2.890 2.577
Prova d’esforç 1.257 729 828 840
Cirurgia General    
Rectoscòpies 414 203    
Ecografia endorectal 102 56    
Digestiu    
Endoscòpia digestiva 2.724 2.332 1.211 900
Endoscòpia intervencionista 1.348 1.068    
Colonoscòpia     1.947 1.581
Ginecologia/Obstetrícia    
Ecografies ginecològiques 978 1.001 1.447 1.274
Ecografies obstètriques 460 398 2.461 2.443
Neurologia    
Electroencefalograma 384 204    
Electromiograma 1.553 387 1.458 198
Oftalmologia    
Biometries 596 520 511 235
Campimetries 1.115 597 970 646
Angiografia ocular     213 183
Làser     534 228
OCT (escàner retina)     2.929 1.539
Otorinolaringologia    
Audiometries 2.291 1.627 2.765 1.409
Audiometries infantil     29 20
Rinofibrolaringoscòpia     1.874 1.054
Pneumologia    
Broncoscòpies 70 73 63 49
Espirometries 1.345 796 1.045 315
Polisomnografies 632 406 288 219
Urologia    
Fluxometries 770 595 834 717
Urodinàmies 202 165    
Citoscòpia 994 907 593 533
Biòpsia de pròstata 179 15    
Altres    
Proves d’al·lèrgia 432 252 281 204


 

Unitat de Suport Vital
(2020)
  HRSC HSAA
Mobilitzacions 1.865 1.690
Serveis atesos 1.636 1.190
Serveis nuls (amb o sense mobilització) 1.083 879
Mitjana temps ocupació 0:38:03 0:40:25
Mitjana temps desplaçament 0:10:33 0:09:24
Temps ocupació per dia 3:04:04 3:31:40


 

Farmàcia
  (2020)
  Garraf Alt Penedès CSAPG
Nº FM 1.896 559 2.455
Nº NPT 1.003 269 1.272
Nº citostàtics 3.322 1.812 5.134
Nº barreges IV 2065 385 2.450
Nº dispensacions pacients ambulatoris 12.569 5.291 17.860
Primeres visites d’Atenció Farmacèutica Dispensació Ambulatòria 718 265 983
Visites successives d’Atenció Farmacèutica Dispensació Ambulatòria 424 198 622
Anar a l'inici