Unitat Docent

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està acreditat pel Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social com a Unitat Docent Hospitalària per a la Formació Sanitària Especialitzada.

Actualment té acreditades:

  • Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria amb 4 places a l’any de MIR i 4 places a l’any d'IIR
  • Unitat Docent de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia amb 1 plaça per any
  • Dispositiu Hospitalari per a la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Primària de Costa de Ponent, tant al Garraf com a l'Alt Penedès

Des del CSAPG actuem com a referents a les comarques del Garraf i l'Alt Penedès en Docència en salut hospitalària, i aspirants a tenir una presència docent rellevant a la resta del territori català. Proporcionem els recursos necessaris per a una docència responsable i de qualitat, que respecta la voluntat de les persones i la professionalitat, amb un compromís clar en valors amb la societat en l'àmbit de l'atenció de la salut. Promovem el treball en xarxa, obert i innovador.

L’any 2020 ha estat l'any per a generar els fonaments per a ser reconeguts com a Hospitals Associats a la Universitat de Barcelona, el que significarà un pas rellevant en la formació de grau i postgrau en Ciències de la Salut que es duu a terme en tots els nostres centres.


Objectius

Dins de la línia estratègica d'Impulsar la docència i recerca, innovar i gestionar el coneixement, ens hem marcat els següents objectius:

Seguir treballant per incrementar la qualitat en formació postgrau de Metges Interns Residents (MIR) i mantenir una anàlisi constant de la Capacitat Docent, incloent-hi la formació d'Infermeria (IIR).
Mantenir el potencial docent pregrau, grau i postgrau de les diferents disciplines de ciències de la Salut, motiu pel qual durant l'any 2020 es va començar a treballar per a la implantació d'un model de gestió àgil i complerta de les accions docents, ja que l'increment d'activitat el fa necessari ara i pels propers anys.
Anar a l'inici