Activitat global


Àmbit Garraf

  2019 2020
Altes hospitalització (convencional) 9.489 8.285
Altes CMA 2.913 2.564
Estades totals (aguts) 48.438 44.154
Estada mitjana convencional 5,10 5,30
% Ocupació 95,30% 77,40%
Mortalitat 2,20 3,70
Urgències 99.668 71.008
Hospital Sant Antoni Abat 42.745 31.574
Urgències per dia 117 86
Hospital Residència Sant Camil 56.923 39.434
Urgències per dia 156 108
% Urgències ingressades 13,10% 9,80%
Pressió Urgències 60,00 64,00
Promig de temps d’espera (en minuts) 51,40 46,80
Trasllats (derivacions a altres centres) 256 171
Unitat de Cures Intensives (ingressos) 495 496
Estada mitjana (en dies) (general) 4,70 6,60
Consultes Externes 154.612 134.723
Primeres visites 53.281 41.357
Visites successives 101.331 93.366
Taxa de reiteració 1,90 2,26
Activitat quirúrgica 10.915 9.761
Programada amb ingrés 1.305 1.366
Urgents amb ingrés 1.387 829
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 3.116 2.662
Cirurgia Menor Ambulatòria (CmA) 4.565 4.663
Parts 629 460
Parts normals 499 368
Cesàries 130 92
% Cesàries 20,7% 20,0%
Hospital de Dia d’Aguts
Tractaments Hospital de Dia Onco-Hematològic 3.976 3.005
Hospital de Dia de Crònics 5.182 1.902


Àmbit Alt Penedès

  2019 2020
Altes hospitalització (convencional) 5.758 5.776
Altes CMA 3.341 2.743
Estades totals (aguts) 26.665 24.976
Estada mitjana convencional 4,6 4,3
% Ocupació 85,9% 98,9%
Mortalitat   3,30
Urgències 75.509 52.758
Urgències per dia 207 144
% Urgències ingressades 8,3% 12,8%
Consultes Externes 120.655 114.985
Primeres visites 29.187 23.135
Visites successives 91.468 91.850
Taxa de reiteració 3,1 4,0
Activitat quirúrgica    
Programada amb ingrés 1.770 1.403
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 3.452 2.993
Cirurgia Menor Ambulatòria (CmA) 5.518 4.051
Parts    
Parts normals 494 483
Cesàries 92 87
% Cesàries 18,8% 18,0%
Hospital de Dia d’Aguts    
Hospital de Dia 5.967 4.684
Clínica del Dolor 716 516
Anar a l'inici