Recursos estructurals


Àmbit Garraf
 

Hospital Residència Sant Camil
 
Atenció especialitzada aguts
Llits aguts 159
Quiròfans 3
Quiròfans cesàries 1
Sales de part 1
Consultoris 48
Consultoris de pediatria 4
Cabines d’urgències 20
Gabinets d’endoscòpies 2
Llits d’UCI 12
Places Hospital de Dia d’Oncologia 14
Gabinets de proves i/o tractaments 4
Sales de cures ambulatòries 2
Unitat de Diagnòstic Ràpid 1
Hospital de Dia de Crònics 1
Atenció sociosanitària
Llits de llarga estada 35
Llits de mitja estada – Pal·liatius 15
Llits de mitja estada – Subaguts 17
Places de residència (CASS i Privats) 68
UFISS Pal·liatius 1
Hospital Sant Antoni Abat
 
Atenció especialitzada aguts
Quiròfans 2
Consultoris 10
Cabines d’urgències 8
Observació a urgències 3
VAM 1
Diàlisi 29
Atenció sociosanitària
Llits de llarga estada 30
Llits de mitja estada – Convalescència 74
Consultoris d’avaluació interna ambulatòria 2
Places d’Hospital de Dia Terapèutic i Rehabilitador 27
UFISS Geriatria 1
PADES 1


Àmbit Alt Penedès
 

Hospital Comarcal de l'Alt Penedès
 
Hospitalització
Llits 120
Bloc quirúrgic
Quiròfans 6
Reanimació (espais) 8
UCSI (Unitat de Cirurgia Sense Ingrés) – espais  11
Urgències
Despatxos de triatge i atenció ràpida 3
Box tancats d’exploració 13
Espais polivalents 2
Llits d’observació 8
Sales de tractament (espais) 9
Box de pediatria 2
Espais d’observació de pediatria 2
Bloc obstètric
Sales de part 1
Sales de dilatació/parts 3
Box d’atenció ginecològica/obstètrica 2
Box de reanimació de nadons 1
Àrea ambulatòria
Consultoris 38
Sales d’exploracions complementàries 9
Hospital de Dia General (espais) 11
UPCA (espais) 6
Radiologia
Radiologia convencional 2
Telecomandament 1
Ecògrafs 2
Mamògrafs 1
TAC 1
Rehabilitació
Gimnàs (camilles) 10
Sales de tractaments 2
Box d’electroteràpia 4
Atenció sociosanitària
Equip UFISS 2
Anar a l'inici