Projectes

Assaig clínic aleatoritzat pel tractament de la fístula transesfinteriana baixa utilitzant fistulotomia amb marsupialització vs. ferida oberta
Resum. Aquest assaig investiga quina de les dues tècniques quirúrgiques alternatives es tradueix en una cicatrització més ràpida de la ferida quirúrgica.
Investigador principal. Jéssica Gonzales Stuva (Servei de Cirurgia)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Factors de risc implicats en la pèrdua de continència urinària després d’una fractura de maluc (estudi RIPUC)
Resum. Aquest estudi estableix per primera vegada si la pèrdua de continència urinària és una complicació de la fractura de maluc i el seu tractament, i buscarà factors de risc que provoquen el desenvolupament d’aquesta complicació.
Investigador principal. Marta Arroyo Huidobro (Servei de Geriatria)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Tractament del dolor associat a la teràpia substitutiva renal mitjançant realitat virtual: assaig clínic aleatoritzat creuat (Pain Distraction)
Resum. Es pot disminuir el dolor associat al tractament amb hemodiàlisi? Aquest projecte investiga si la realitat virtual ajuda a distreure als pacients durant la seva connexió a la diàlisi, i disminuir així la incomoditat i el dolor que s’associa a aquest moment.
Investigador principal. Itziar Navarro Zorita (Servei de Nefrologia – Hemodiàlisi)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Gelsectan ® & Encefalopatia Hepàtica Encoberta
Resum. Estudi pilot per a avaluar si el GELSECTAN millora les funcions cognitives en pacients amb encefalopatia hepàtica encoberta.
Investigador principal. Sonia Albertos (Servei de Digestologia)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Evaluation of the efficacy and safety of Symtuza® (Darunavir / Cobicistat / Tenofoviralafenamide / Emtricitabine) in clinical practice as a regimen for "Test and Treat" strategy in early treated HIV-infected subjects (NAIVESYM)
Resum. Avalua l'eficàcia i seguretat de l'antiretroviral Symtuza® com a tractament primerenc en subjectes amb VIH.
Investigador principal. Guillermo Verdejo Muñoz (Servei de Medicina Interna)
Centre promotor. Fundació FLS de Lluita contra la SIDA, les malalties infeccioses i la promoció de la salut i la ciència
Assaig clínic aleatoritzat per a avaluar l'eficàcia d'un mocador dissenyat per a facilitar el contacte "pell amb pell" entre progenitors i nounats a terme sans
Resum. Es pot augmentar el temps que passen pell amb pell els nounats i els seus progenitors? Aquest assaig avalua l'eficàcia d'un mocador que facilita la maniobra pell amb pell, per a augmentar la seva pràctica.
Investigador principal. Marta Bernadó Vidal (Servei de Ginecologia - Infermeria)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Aplicació de telemedicina en pacients amb diabetis mellitus tipus 1. Estudi d'eficàcia d'una consulta específica
Resum. Comparar el control clínic dels pacients diabètics seguits mitjançant telemedicina, respecte a aquells amb maneig habitual en consulta.
Investigador principal. Juan José Chillarón (Servei d’Endocrinologia – Medicina Interna)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Programa de seguiment Covid-19 (projecte PSC-19)
Resum. Registre exhaustiu de dades clíniques de pacients amb COVID-19, que permetrà augmentar el coneixement sobre aquesta malaltia.
Investigador principal. Alejandro Rodríguez Molinero (Àrea de Recerca)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Better Aging (PECT Garraf: Envelliment actiu i saludable i dependència)
Resum. Se centra en la millora de les relacions interpersonals i la prevenció de la solitud no volguda de la gent gran al Garraf, aprofitant les noves tecnologies, amb una adaptació i integració territorial de recursos i serveis que sigui innovadora i personalitzada. 
Investigador principal. Antoni Yuste (Cap d’Estudis / Responsable de Docència)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Eficàcia de l'administració d'albúmina en pacients hospitalitzats amb pneumònia adquirida en la comunitat: assaig clínic, prospectiu aleatoritzat, multicèntric (ALBUCAP)
Resum. Assaig clínic que investiga si l'administració d'albúmina pot reduir el temps fins a l'estabilitat clínica i millorar altres paràmetres evolutius rellevants en els pacients hipoalbuminèmics hospitalitzats amb pneumònia adquirida en la comunitat.
Investigador principal. Antonella F. Simonetti (Servei de Medicina Interna)
Centre promotor. Hospital Universitari de Bellvitge - Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
Estudi de la cirrosi davant del desenvolupament de malaltia pulmonar per COVID-19
Resum. Estudi de les manifestacions clíniques de la COVID-19 en pacients amb cirrosis. Protegeix la cirrosi de la COVID-19 greu?
Investigador principal. Sonia Albertos (Servei de Digestologia)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Influència dels nivells sèrics de Vitamina D sèrica i/o dels tractaments amb activadors del receptor de la Vitamina D i Vitamina D nadiua en el desenvolupament de COVID-19 en pacients en hemodiàlisi (VITDCOVID)
Resum. Estudi que avaluarà el paper que juga el tractament crònic dels pacients en hemodiàlisi amb vitamina D en la presentació i/o evolució de la malaltia per COVID19 en aquests pacients.
Investigador principal. Fabiola Dapena Vielba (Servei de Nefrologia)
Centre promotor. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Estudi observacional prospectiu sobre el maneig de la colecistitis aguda en urgències (COLESURG)
Resum. L'objectiu d'aquest estudi és avaluar el tractament de la colecistitis aguda al nostre país en l'actualitat, així com la taxa de colecistectomies fetes de manera precoç, el tractament conservador i la variabilitat entre centres.
Investigador principal. Diana Escolà Ripoll (Servei de Cirurgia)
Centre promotor. Hospital General Universitario de Elche
Associació entre l'ús de fàrmacs en dolor crònic i la incidència i gravetat de la infecció Covid-19: Un estudi Cas-Població
Resum. Estudi per a avaluar si els tractaments analgèsics i el dolor crònic tenen alguna repercussió en la prevalença i gravetat de la infecció per Covid-19.
Investigador principal. Teresa Aberasturi Fueyo (Servei d'Anestèsia)
Centre promotor. Hospital Universitario La Princesa
CogNition, emotion/behAvior, fUnctionaliTy and braIn connectivity in critical (NAUTILIUS)
Resum. Projecte que analitzarà l'impacte de la COVID-19 en la capacitat cognitiva, el comportament i la capacitat funcional dels pacients.
Investigador principal. María Esther González Aguado (Servei de Geriatria - Neuropsicologia)
Centre promotor. Consorci Sanitari de Terrassa i Universitat de Barcelona
Estudi de prevalença dels pacients asimptomàtics amb COVID 19 en la població quirúrgica dels hospitals de Catalunya
Resum. Calcular la prevalença de portadors asimptomàtics de Covid-19 en la població quirúrgica de Catalunya.
Investigador principal. Fernando Remartínez Fernández (Servei d’Anestèsia)
Centre promotor. Hospital Vall D'Hebron
Impacte emocional durant la pandèmia per COVID-19 en treballadors de la salut (treballadors del mitjà hospitalari de Parc de Salut Mar i nefròlegs i infermeres nefrològiques a Espanya) i factors associats
Resum. L'objectiu és conèixer l'impacte psicològic que ha suposat la pandèmia per COVID- 19 en els treballadors de la salut i identificar els factors de risc i de protecció per a l'inici i la persistència d'esdeveniments adversos psicològics.
Investigador principal. Fabiola Dapena Vielba (Servei de Nefrologia)
Centre promotor. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Pacients derivats a les unitats del dolor: anàlisi dels tractaments utilitzats per al dolor crònic en el moment de l'admissió a la unitat (Projecte DUO)
Resum. L'objectiu d'aquest estudi és analitzar la situació dels pacients amb dolor crònic que són derivats a les unitats del dolor quant al control del dolor, l'historial de tractaments i les dosis administrades.
Investigador principal. Mauricio Polanco García (Servei d'Anestèsia)
Centre promotor. Neuraxpharm Spain, S.L.
Registre de pacients adults joves amb diagnòstic d'Artritis Idiopàtica Juvenil (JUVENSER)
Resum. Projecte observacional per a l'estudi de característiques clíniques, evolució i maneig terapèutic de pacients diagnosticats en la infància d'Artritis Idiopàtica Juvenil a Espanya.
Investigador principal. Vicente Torrente Segarra (Servei de Reumatologia - Medicina Interna)
Centre promotor. Fundació Espanyola de Reumatologia
Implementació del programa de recuperació intensificada en cirurgia abdominal (Via RICA) a nivell nacional
Resum. L'objectiu principal és la implantació uniforme, consensuada i multicèntrica del Programa de Medicina Perioperatòria basada en l'evidència dimanada de la Via Clínica de Recuperació Intensificada en Cirurgia Abdominal -RICA-, en els Centres Hospitalaris de la Xarxa Sanitària Nacional.
Investigador principal. Fernando Remartínez Fernández (Servei d'Anestèsia)
Centre promotor. Grupo Español de Rehabilitación Multimodal
CSAPG Early Warning Score (proyecto CEWS)
Resum. Aquest assaig clínic analitza si la implantació de l'escala Early Warning Score redueix la mortalitat i les complicacions dels pacients hospitalitzats.
Investigador principal. Cristina Ramos Candelaria (Servei de Geriatria - Infermeria)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Beneficis de l'ingrés precoç en un centre terciari per a pacients amb hemorràgia intracerebral (HIC-CAT). Estudi multicèntric i poblacional.
Resum. Disseny i implementació d'un registre de pacients amb hemorràgia intracerebral en la xarxa assistencial d'hospitals públics de Catalunya que permetrà els beneficis derivats del tipus d'atenció mèdica i la celeritat.
Investigador principal. Esther Catena (Servei de Neurologia)
Centre promotor. Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - IIB Sant Pau
Monitoratge de la mobilitat de pacients amb malaltia de Parkinson amb finalitats terapèutiques - Assaig Clínic (Projecte MoMoPa-EC)
Resum. Avalua si la tecnologia desenvolupada pel CSAPG i la UPC, amb el fi de monitorar els símptomes de pacients amb Parkinson, serveix per a millorar el control clínic i la qualitat de vida dels pacients.
Investigador principal. Alejandro Rodríguez Molinero (Àrea de Recerca)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Adequació del tipus de Catèter Venós a la Indicació: fàrmac i durada del tractament (estudi ACVI)
Resum. Aquest estudi analitza l'adequació de la pràctica clínica assistencial, a les recomanacions sobre l'elecció del catèter venós en pacients hospitalitzats.
Investigador principal. Esther Moreno Rubio (Àrea de Qualitat)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Aplicació de tècniques de Machine Learning a les dades del Projecte eCaalyx (projecte eCAALYX-ML)
Resum. Tècniques de Machine Learing per a la detecció d'exacerbacions de malaltia cardíaca i pulmonar crònica.
Investigador principal. Carlos Pérez López (Àrea de Recerca)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Projecte ReMaPa transversal
Resum. Estudi que pretén descriure la pràctica clínica habitual en quant al diagnòstic i tractament de malalties pulmonars intersticials difuses associades a malalties autoimmunes sistèmiques i fibrosi pulmonar idiopàtica.
Investigador principal. Vicente Torrente Segarra (Servei de Reumatologia - Medicina Interna)
Centre promotor. Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Valoració de la potència mecànica transmesa als pacients en ventilació mecànica en les Unitats de Cures Intensives: "Mechanical Power Day"
Resum. Calcular el valor de potència mecànica transmesa als pacients connectats a ventilació mecànica, en la modalitat ventilatòria controlada per volum. S'estudiarà a més si la potència mecànica varia en funció de la patologia i l'epidemiologia de les diferents modalitats ventilatòries, entre altres objectius.
Investigador principal. Sandra Leal Murillo (Unitat de Cures Intensives)
Centre promotor. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Cinètica de la interleucina 6 (IL-6) en pacients amb NAFLD (fetge gras no alcohòlic) i malaltia pulmonar per COVID-19
Resum. Analitzant la resposta inflamatòria davant el Coronavirus SARS-CoV-2 dels pacients amb fetge gras no alcohòlic.
Investigador principal. Sonia Albertos (Servei de Digestologia)
Centre promotor. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
Descens de l'ARN VIH-1 en semen i fluid rectal en homes VIH+ naïf que inicien tractament antiretroviral amb dolutegravir i lamivudina o amb Bictegravir/FTC/TAF (Estudi DOLLARS)
Resum. En aquest estudi es compararà el descens de la càrrega viral en semen i secrecions rectals de pacients infectats per VIH, amb dolutegravir i lamivudina versus Bictegravir/FTC/TAF.
Investigador principal. Guillermo Verdejo Muñoz (Servei de Medicina Interna)
Centre promotor. Hospital Universitari de Bellvitge
Estudi sobre la Humanització en les Unitats de Cures Intensives i la seva relació amb el
compromís en el treball, resiliència i BurnOut
Resum. Exploració dels nivells de desgast professional i engagement en personal sanitari d'UCI en hospitals espanyols, i la relació de mesures organitzacionals amb el desgast professional i engagement.
Investigador principal. Francesc Gómez Martínez (Unitat de Cures Intensives)
Centre promotor. Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias
Outcomes of cancer surgery during the COVID-19 pandemic crisis: an international, multicentre, observational cohort study (COVIDSurg)
Resum. Estudi l'objectiu del qual és avaluar la seguretat de la cirurgia contínua electiva del càncer durant la pandèmia de Covid-19.
Investigador principal. Andrea Jiménez Salido (Servei de Cirurgia)
Centre promotor. GlobalSurg Collaborative - Universidad Birmingham
La infecció per COVID-19, és un factor pronòstic pel pacient amb ictus isquèmic agut? Estudi COVICTUS
Resum. Estudi metacèntric i prospectiu per a avaluar el pronòstic vital i funcional en pacients amb ictus en funció que el pacient tingui o no infecció concomitant amb Covid-19.
Investigador principal. Esther Catena Ruiz (Servei de Neurologia)
Centre promotor. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Estudi d'incidència de la Síndrome antisintetasa a Catalunya entre 2016 i 2019 (CAPISAS)
Resum. Estudi observacional, multicèntric, per a conèixer la incidència i l'epidemiologia en general de la síndrome antisintetasa.
Investigador principal. Vicente Torrente (Servei de Reumatologia - Medicina Interna)
Centre promotor. Althaia Xarxa Assitencial Universitària de Manresa
Validació de la versió Espanyola dels Qüestionaris d'Otitis Mitja Crònica-12 (COMC-12), Chronic Otitis Media Questionnaire-12 (COMQ-12) i Benefici en Otitis Mitja Crònica (CBMOC), Chronic Otits Media Benefit Inventory (COMBI)
Resum. Estudi per validar les versions espanyoles del COMQ-12 (COMC-12) i COMBI (COMBC) i l'adaptació sociocultural d'aquests qüestionaris sobre otitis mitjana crònica en el nostre entorn.
Investigador principal. Laura Samara Piñol (Servei d’ORL)
Envelliment actiu i saludable i dependència
Resum. Les dades del mòbil dels pacients d'edat avançada poden servir per a detectar precoçment el seu empitjorament físic.
Investigador principal. Carlos Pérez López (Àrea de Recerca)
Centre promotor. Universitat Politècnica de Catalunya
Anar a l'inici