Salut i seguretat

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del CSAPG és propi, multidisciplinari, i assumeix totes les disciplines preventives: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia, Psicosociologia Aplicada, Medicina i Infermeria del Treball. 
 

Indicadors de seguretat i salut en el treball
 
  2019 2020
Àmbit Garraf Àmbit Alt Penedès Àmbit Garraf Àmbit Alt Penedès
Nombre d’accidents sense baixa laboral Homes 7 10 18 8
Dones 62 21 47 21
Nombre d’accidents amb baixa laboral Homes 0 2 3 6
Dones 5 9 12 8
Nombre d’accidents amb baixa laboral in itinere Homes 0 1 0 0
Dones 7 3 8 3
Nombre de dies perduts per accident de treball 1.092 203 7.222 1.996
Índex d’incidència per accident de treball 384,61 2.182,53 1.153,84 2.545,45
Nombre de dies perduts per malaltia comuna 25.831 12.546 33.336 17.375
Índex d’absentisme per malaltia comuna 5,44% 6,82% 7,03% 8,66%
COVID-19
Nombre d’accidents amb baixa Covid-19     283 92
Anar a l'inici