Eficiència i efectivitat del servei

El nostre sistema de qualitat ens orienta a la millora contínua i l’excel·lència. L’equip del CSAPG ens esforcem per garantir l’eficiència i eficàcia dels nostres serveis d’acord amb les necessitats dels usuaris.

Els indicadors que publica periòdicament el CatSalut ens permeten comparar els resultats de l’activitat dels nostres centres en relació als altres centres de Catalunya. 

Indicadors d'eficiència i efectivitat del servei (2020)
 
  HCAP HRSC Valor de referència
Catalunya / Estàndard
Anul·lació d’intervencions quirúrgiques 18,40% 4,00%  
Cesàries 16,59% 18,40% 27,70%
Estada mitjana de l’atenció hospitalària 3,5 4,5 4,5 / 3,4
Índex de substitució de CMA 72,80% 68,90% 63,50%
Mortalitat 3,3 3,7 3,8
Reingressos a 30 dies per complicacions 2,2 3,1 3,5
Complicacions durant l’assistència hospitalària 1% 2% 2,23%
Pressió d’urgències 57% 63% 59,60%
Reingressos a urgències <72h 1,5% 4,3%  


Fòrmules

  • Anul·lació d’intervencions quirúrgiques: nº d’anul·lacions d’intervenció quirúrgica per causes organitzatives / Total intervencions quirúrgiques x 100
  • Cesàries: nº de parts per cesària / Total parts x 100
  • Estada mitjana de l’atenció hospitalària: mitjana d’estades de pacients ingressats
  • Índex de substitució de CMA: nº de GRD susceptibles de CMA realitzats de manera ambulatòria / Total d’intervencions quirúrgiques realitzades x 100
  • Mortalitat: nº de morts hospitalàries o als 30 dies de l’ingrés (encara que s’hagin produït fora de l’hospital) dels contactes amb diagnòstic principal de les patologies / Tots els contactes
  • Reingressos a 30 dies per complicacions: nº de pacients reingressats a hospitalització abans de 30 dies de l’alta / nº de pacients donats d’alta d’hospitalització x 100
  • Complicacions durant l’assistència hospitalària: nº anual de complicacions enregistrades en les hospitalitzacions / Total hospitalitzacions x 10.000 contactes
  • Pressió d’urgències: nº de pacients ingressats per urgències / Total d’altes x 100
  • Reingressos a urgències <72h: nº de pacients reingressats a urgències en un interval de 72 hores / nº de pacients atesos a urgències x 100
Anar a l'inici