Projectes


Hospital Sense Dolor

Durant l’any 2020, en l’àmbit Garraf del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, s’ha continuat treballant en el projecte “Millora de l’avaluació i tractament del dolor en pacients ingressats”, orientat a un model deCap pacient amb dolor”

  2018 2019 2020
Valoració del dolor a l’ingrés 84,9% 87,7% 83,6%
Registre i avaluació periòdica 96,5% 93,3% 86,0%
Revaloració del dolor després de l’analgesia 74,4% 81,4% 73,9%
Efectivitat del tractament farmacològic 96,9% 78,2% 92,0%
Grau d’instauració analgèsica 97,2% 96,0% 95,6%
Informació i educació al pacient 78,9% 82,0% 70,0%
Prevalença actual 14,5% 17,1% 18,0%
Anar a l'inici