Aigua

L'ús principal de l'aigua és per neteja, bugaderia, higienes i cuina. A més, a l’HSAA s'utilitza per a la producció d'aigua osmotitzada per la unitat de tractament de diàlisi.

L'aprovisionament d'aigua a l'HRSC es realitza amb pous propis, i tan sols es proveeix d'aigua de la companyia en cas d'incendi, avaria en les bombes o fuita en alguna canonada dels pous fins a l'edifici. L'any 2020, tan sols un 1,66% s'ha proveït des d'Aigües de Ribes. A l’HSAA i el CRHB, el subministrament procedeix de la companyia subministradora Aigües de Vilanova. A l’HCAP, el subministrament el fa l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca.

A l’HCAP hi ha hagut un increment notable de consum d'aigua respecte els anys anteriors, el qual s'associa a l'obertura d'una unitat d'hospitalització més, passant de 4 a 5 unitats, i un augment de l'ocupació general per atendre els pacients COVID.

Consum d’aigua (m³)

  2018 2019 2020 2020-2019
HRSC 47.101 45.807 41.434 -9,5%
HCAP 26.027 27.094 33.317 23%
HSAA 23.790 27.332 23.900 -12,6%
CRHB 426 415 274 -34%
TOTAL 97.344 100.648 98.925 -1,7%
Anar a l'inici