Comunicació

El Departament de Comunicació té la missió de facilitar la comunicació entre totes les persones del CSAPG amb els diferents públics de l'entitat, fomentant la percepció positiva dels centres i els seus professionals, fent visibles la seva oferta de serveis i les activitats que s'hi fan.

A nivell intern...

 • Intranet del CSAPG
 • Portal de l'empleat
  • Garraf
  • Alt Penedès
 • Elaboració de comunicats i notícies dirigides a públics interns
 • Elaboració d'una newsletter mensual
 • Campanyes de comunicació dirigides a professionals: campanya de la grip, principis corporatius...
 • Comitè d’Activitats Socioculturals: marxa, concurs de fotografia...
 • Organització d'actes i jornades interns: reconeixement als jubilats de l'entitat, Jornada d'Ètica Assistencial…

A nivell extern...

Anar a l'inici