Altres especialitats


 

Nefrologia
(2020)
 
Pacients atesos a diàlisi 192
Nombre anual de sessions globals a la Unitat de Diàlisi 19.833
Nombre anual de sessions Hemodiàlisi convencional (HD) 560
Nombre anual de sessions Hemodiafiltració On-Line (HDF) 19.273
Mortalitat hemodiàlisi
CSAPG 14,58%
Registre Espanyol de Malalts Renals 14,80%
Registre Malalts Renals a Catalunya 15,78%
Nombre total de visites a Consulta Externa 2.871
Primeres visites
Presencials 375
Telefòniques 16
Visites successives
Presencials 1.595
Telefòniques 509
Teleconsultes 376
Altes 87


 

Unitat de Medicina Esportiva
(2020)
 
  Garraf Alt Penedès
Revisions i visites 2.290 749
Ecografies musculoesquelètiques 123 45
Consultes de podologia 139  
Valoracions funcionals 127 69
Visites accidents trànsit i laborals 3.406  
Anar a l'inici