Xifres


MIR i IIR

  MIR IIR
Geriatria 7 1
Medicina Familiar i Comunitària 16  


Alumnes que han fet pràctiques al CSAPG al curs 2019/2020

Postgrau reglat, màsters 3
Grau reglat 89
Cicle Formatiu de Grau Superior 9
Cicle Formatiu de Grau Mitjà 38
Estades Voluntàries 1
TOTAL 193

PER DISCIPLINES:

Grau
Medicina 12
Psicologia 3
Farmàcia 3
Fisioteràpia 15
Infermeria 56
Cicle Formatiu Grau Mig i Superior
Auxiliar d’Infermeria 36
Auxiliar de Farmàcia 2
Tècnic SDI 8
Nutrició 1
Anar a l'inici