Ètica


Comissió d’Ètica Assistencial (CEA)

Durant el 2020, s’ha produït la unificació de la Comissió d’Ètica Assistencial (CEA) del CSAPG. Aquesta està formada per un equip multidisciplinari, al qual es poden dirigir tant els usuaris com els professionals. 

L’objectiu principal d’aquesta Comissió és afavorir que les activitats que es duen a terme als nostres centres es facin dins del marc del respecte a la dignitat de les persones i els drets humans. Les principals funcions de la CEA són l’anàlisi i assessorament ètic en casos clínics i sanitaris, l’elaboració de recomanacions, guies i protocols en aquest àmbit i la formació en matèria de bioètica. 

Aquest any, el més destacable i que ha condicionat l’activitat de la CEA ha estat la situació de pandèmia mundial que hem viscut. Tot i això, en general s’ha mantingut en bona proporció l’activitat ordinària pel que fa a la realització de reunions, revisió de protocols, etc.


 

  • Club de Lectura Bioètica al CSAPG

Un aspecte a destacar d’aquest 2020 ha estat la consolidació del Club de Lectura per a professionals sanitaris amb el suport de la Societat Catalana de Bioètica.

A finals de 2019, la CEA va posar en marxa el Club de Lectura Bioètica al CSAPG, considerant que crear un club de lectura era una manera diferent i atractiva de plantejar-se aspectes relacionats amb la bioètica, que ajudessin a tenir una visió més humanista i respectuosa en l’atenció a les persones.

Degut a la situació de pandèmia, es va haver de suspendre, però l’octubre de 2020 es va reprendre amb una nova edició. 


Codi ètic

El codi ètic del CSAPG estableix els principis ètics que han de regir l'actuació de tots els professionals que treballen per l'organització. Es basa en el respecte envers els pacients, els professionals i la comunitat, així com en la qualitat del tracte i l'assistència. 

El codi ètic del CSAPG garanteix:

  • Un tracte igualitari per tothom
  • L'autonomia dels usuaris en la presa de decisions en relació a la seva salut i assistència, així com la intimitat personal i la confidencialitat en relació a la seva salut
  • L'accés a informació precisa
  • El bon govern
  • La continuïtat assistencial al llarg de diferents condicions evolutives dels processos assistencials.


 

  • I Jornada d’Ètica del Garraf

El 20 de febrer de 2020 es va celebrar la I Jornada d’Ètica Assistencial del Garraf, organitzada per la Comissió d’Ètica Assistencial del Garraf, ja que encara no estava unificada. Més de 130 persones van participar en la jornada, la qual portava per temàtica “Com afrontem la mort?”, amb l’objectiu de crear un espai de reflexió sobre l’ètica entorn la mort, des de diversos punts de vista. 

Per altra banda, des de fa 4 anys, la Comissió d'Ètica Assistencial de l'Alt Penedès organitza una Jornada d'Ètica, en el marc del Festival VilaPensa. Degut a la Covid-19, el 2020 no s'ha pogut celebrar aquesta jornada, tot i que pràcticament estava organitzada.

Anar a l'inici