Sociosanitari


Només comptem amb activitat sociosanitària a l’àmbit Garraf (Hospital Residència Sant Camil i Hospital Sant Antoni Abat)

  2018 2019 2020
HSAA HRSC HSAA HRSC HSAA HRSC
Llarga estada geriàtrica
Altes 40 110 46 107 58 107
Ingressos 40 115 48 102 56 105
Estades 4.624 12.408 4.181 15.204 6.731 24.004
Estada mitjana (dies) 115,6 112,8 90,9 142,1 116,1 224,3
Llarga estada de psicogeriatria
Altes 35   41   28  
Ingressos 38   40   26  
Estades 4.915   5.690   4.249  
Estada mitjana (dies) 140,4   138,8   151,8  
Mitjana estada (convalescència geriàtrica)
Altes 514   543   504  
Ingressos 514   544   484  
Estades 20.658   20.388   17.723  
Estada mitjana (dies) 40,2   37,5   35,2  
Mitjana estada (convalescència psicogeriatria)
Altes 75   72   98  
Ingressos 71   74   96  
Estades 5.410   5.057   6.013  
Estada mitjana (dies) 72,1   70,2   61,4  
Subaguts
Altes 137 228 139 224 52 315
Ingressos 137 227 139 220 52 317
Estades 776 3.155 517 3.161 470 2.706
Estada mitjana (dies) 5,7 13,8 3,7 14,1 9 8,6
Unitat de Cures Pal·liatives
Altes   593   590   467
Ingressos   585   585   470
Estades   5.893   5.481   5.252
Estada mitjana (dies)   9,9   9,3   11,2
UFISS pal·liatives
Altes   814   852   727
Ingressos   813   852   728
UFISS geriatria
Pacients atesos 1011   1015   1049  
Altes 1011   1014   1033  
PADES
Altes 222   201   212  
Ingressos 222   219   201  
Hospital de Dia Sociosanitari
Sessions geriàtriques 2.758   2.524   1.120  
Sessions demències 3.717   3.950   1.140  
Unitat d’avaluació geriàtrica integral
Primeres visites de geriatria 334   271   373  
Processos de demència 179   182   172  
Processos de geriatria 24   25   24  
Anar a l'inici