Formació i capacitació


El desenvolupament professional permet detectar i desenvolupar el potencial i motivació de les persones, tant en àmbits de l'expertesa tècnica com en l'àmbit de lideratge de persones i projectes. 

Les carreres professionals són una de les tècniques que permeten operacionalitzar i estructurar el desenvolupament professional.

Acreditacions carrera professional (2020)
 
  HRSC HCAP HSAA CRHB
Facultatius/ives 15 13 2 -
Diplomats/ades 23 23 8 3
  • Al 2020 s'han ofert 60 llocs de treball d'oferta pública, dels quals 21 han quedat vacants. 


Pla de formació

L'Àrea de Formació elabora anualment un pla de formació, basat en l'anàlisi de necessitats de la nostra organització, que recull les accions formatives organitzades internament amb el propòsit d'afavorir un marc mitjançant el qual els professionals poden enriquir la seva trajectòria i millorar la seva capacitació tècnica i les seves habilitats. També participen en cursos d'especialització externs i congressos, alhora que facilitem l'accés a formació de màsters i postgraus a tots els professionals que vulguin millorar la seva carrera professional. 

L'any 2020 ha esdevingut un any crític a causa de la pandèmia que ha provocat la Covid-19. Tanmateix, l'Àrea de Formació ha continuat donant suport a tots els professionals del CSAPG. 

Resum de les activitats formatives (2020)
 
Internes Cursos presencials 268
Cursos online 51
Externes Sol·licituds de professionals ateses 157

El CSAPG ha format a 1.092 professionals amb 2.142 assistències. La mitjana d'hores per persona formada és de 18, comptant amb un total de 19.564 hores de formació que han rebut els professionals del CSAPG. Cal destacar les acollides de 131 professionals de nova incorporació a les diferents àrees del CSAPG que han rebut formació d'adaptació, per integrar-les perfectament i de manera immediata en el seu lloc de treball. La formació comprèn el coneixement de la cultura, processos i procediments, prevenció de riscos laborals, tècniques, aparells, interlocutors, etc. 

Durant l'any 2020, el CSAPG ha donat facilitats als professionals dels nostres centres, per la realització de 27 màsters, postgraus o certificacions, i s'ha format a 55 professionals externs al CSAPG (personal de l'Atenció Primària, MIR i personal subcontractat).

Pel que fa a recursos de formació, el pressupost econòmic d'aquest 2020 ha estat de 80.387,30 €.

Relació de personal format (2020)
 
  Personal Personal format
Directius 10 10
Mèdic 374 193
Infermeria 1.147 674
Administració 196 155
No assistencials 167 60
TOTAL 1.891 1.092
Anar a l'inici