Pediatria

El Servei de Pediatria del CSAPG proporciona atenció integral als nadons i nens de la comarca del Garraf i l'Alt Penedès. Es tracta d'un servei en continu creixement, amb capacitat per a la resolució de la problemàtica de salut de la població infantil del territori, adequant-se a les noves demandes i necessitats inherents a l'atenció pediàtrica.

Cartera de serveis

 • Urgències les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, tant a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès com a l'Hospital Residència Sant Camil.
 • Unitat de Neonatologia: Atenció i assistència al part, realització de screening auditiu neonatal (Potencials Evocats Auditius), teràpia lumínica (fototeràpia).
 • Unitat de Pediatria: ingressos
 • Consultes Externes Pediàtriques:
  • Endocrinologia
  • Gastroenterologia
  • Nefrologia
  • Neurologia
  • Cardiologia
  • Immunoal·lèrgia
  • Cirurgia Pediàtrica

Proves i intervencions

 • Radiografies
 • Ecografies
 • TAC
 • RMN
 • Endoscòpies
 • ECG
 • EEG
 • Ecocardiogrames
 • Prick test
 • Espirometries
 • Proves de provocació d'al·lèrgia
 • Cirurgia Menor Ambulatòria
← Torna a serveis

Cap de l’Àrea Materno-Infantil CSAPG
Dra. Ana Torres

Cap de Pediatria àmbit Garraf
Dr. Ernesto Mónaco

Cap Clínic àmbit Alt Penedès
Dr. Aristóteles Osorio

Responsable Atenció Ambulatòria CSAPG
Dr. Ernesto Mónaco