Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de CSAPG o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a CSAPG. Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • CSAPG no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents del projecte.
  • CSAPG no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
Autoria

El Departament de Comunicació és l’encarregat del desenvolupament de la Web CSAPG. En el cas concret de la Web:

  • Defineix i elabora el seu disseny, tant a nivell estètic com estructural.
  • Pel que fa als continguts, actua com a pont de connexió amb tots els professionals de la institució, atenent les seves demandes de creació de nous espais: recull els continguts proposats i els implementa segons el disseny previst.
  • També actua com a consell assessor en l’elaboració dels continguts, apuntant-hi possibles millores i donant-hi indicacions que facilitin la bona comprensió dels textos.

Tots els consells mèdics o de salut suggerits en aquesta web són proporcionats per metges o professionals de la salut especialitzats i qualificats.

Continguts

Aquestes pàgines web tenen per objectiu donar a conèixer les activitats que realitza i els serveis que presta el CSAPG. El CSAPG es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions dels continguts i presentació del seu lloc web. La informació continguda en aquesta web és de caràcter divulgatiu i en cap cas pretén ser un substitutiu del consell mèdic professional. Cap dels continguts publicats en aquesta web té per finalitat ser emprat per al diagnòstic o tractament mèdic. El CSAPG, per tant, no assumirà cap responsabilitat sobre l’ús inadequat dels continguts del seu lloc web.

Finançament i publicitat

El CSAPG elabora i gestiona la seva web institucional únicament amb els seus recursos humans propis. Aquesta web no disposa ni rep finançament extern de cap tipus.

Aquesta web no conté publicitat.

Darrera actualització: 04/12/2018