Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de CSAPG o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a CSAPG. Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Autoria

El Departament de Comunicació és l'encarregat del desenvolupament de la Web CSAPG. En el cas concret de la Web:

Tots els consells mèdics o de salut suggerits en aquesta web són proporcionats per metges o professionals de la salut especialitzats i qualificats.

Continguts

Aquestes pàgines web tenen per objectiu donar a conèixer les activitats que realitza i els serveis que presta el CSAPG. El CSAPG es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions dels continguts i presentació del seu lloc web. La informació continguda en aquesta web és de caràcter divulgatiu i en cap cas pretén ser un substitutiu del consell mèdic professional. Cap dels continguts publicats en aquesta web té per finalitat ser emprat per al diagnòstic o tractament mèdic. El CSAPG, per tant, no assumirà cap responsabilitat sobre l'ús inadequat dels continguts del seu lloc web.

Finançament i publicitat

El CSAPG elabora i gestiona la seva web institucional únicament amb els seus recursos humans propis. Aquesta web no disposa ni rep finançament extern de cap tipus.

Aquesta web no conté publicitat.

Darrera actualització: 04/12/2018