Canal Intern d’Alertes, el Sistema Intern d’Informació del CSAPG

A data 23 d'octubre de 2019 s'aprova la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, que té com a objectiu: "Reforçar l'aplicació del Dret i les polítiques de la Unió en àmbit específics mitjançant l'establiment de normes mínimes comuns que proporcionin un elevat nivell de protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió."

Conseqüentment, a data 20 de febrer de 2023 es publica la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que té com a finalitat: "Atorgar una protecció adequada davant les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre infraccions del Dret de la Unió Europea."

Aquestes normatives afecten directament al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf que hi dona resposta mitjançant les següents eines:

Accés al Canal Intern d’Alertes:

Via electrònica - https://csapg.bustiaetica.seu-e.cat/#/

Via presencial – canal-alertes(ELIMINAR)@csapg.cat 

A qui s’adreça el Canal Intern d’Alertes?

El Sistema Intern d'Informació està adreçat als informants que treballin al CSAPG i hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional:

Quines possibles infraccions cal informar?

Segons l'article 2 de la Directiva (UE) 2019/1937, cal informar sobre les següents infraccions del Dret de la Unió:

El CSAPG podrà actuar davant de possibles denúncies falses. Es recorda que l'acusació i denúncia falses es consideren delictes segons l'article 456 del Codi Penal.

Canal Intern d’Alertes

Amb l'objectiu de donar resposta a l'article 8 de la Llei 2/2023, el CSAPG té definits 2 canals de comunicació:

Mitjans electrònics

El CSAPG posa a disposició de la ciutadania un accés al Canal Intern d’Alertes a través del Servei de Bústia Ètica del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) https://csapg.bustiaetica.seu-e.cat/#/. Com a tercer extern al CSAPG, el Consorci AOC només recepciona les comunicacions; ni les custodia ni les gestiona.

Mitjançant aquest accés, la persona pot omplir el formulari dissenyat per aquesta funció amb la possibilitat de mantenir el seu anonimat, enviar-lo, i obtenir el justificant de presentació d'escrit.

Presencialment

Les persones podran sol·licitar una reunió presencial amb el Responsable del Sistema mitjançant el correu-e canal-alertes(ELIMINAR)@csapg.cat. Aquesta  es durà a terme en un termini màxim de 7 dies, sempre i quan el Responsable del Sistema estigui operatiu.

En aquests casos la reunió es documentarà mitjançant una transcripció complerta i exacta signada per ambdues parts, tal i com estableix l'article 7.2.a) i b) de la Llei 2/2023.

Canal extern d’informació

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) de la Generalitat de Catalunya és l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant a Catalunya i, per tant, és el canal extern d'informació del CSAPG (https://www.antifrau.cat/ca).

Terminis de resposta

El termini màxim per donar resposta a les actuacions d'investigació és de 3 mesos des de la recepció de la informació, excepte en casos d'especial complexitat en que podrà estendre's fins un màxim de 3 mesos addicionals.

Protecció de Dades

Es pot consultar el tractament detallat de les dades a: /pd-informacio-detallada-tractaments/

Procediment íntegre

Pot consultar el document en aquest enllaç: Procediment de gestió del Canal Intern d’Alertes (actualitzat desembre de 2023)