Informació general

Tràmits i gestions

La Meva Salut és un espai personal de salut digital gestionat pel Departament de Salut a disposició de tota la població, que permet accedir a la teva informació de salut, fer consultes als professionals i realitzar tràmits de manera senzilla, segura i confidencial.

  • Consulta informes clínics, diagnòstics i resultats d'anàlisis clíniques i proves
  • Accés a la recepta electrònica (Pla de medicació)
  • Demanar visita d'atenció primària
  • Accedir a la eConsulta (visita no presencial)
Anar a la meva salut