Informació general

Tràmits i gestions

La Meva Salut és un espai personal de salut digital gestionat pel Departament de Salut a disposició de tota la població, que permet accedir a la teva informació de salut, fer consultes als professionals i realitzar tràmits de manera senzilla, segura i confidencial.

  • Consulta informes clínics, diagnòstics i resultats d'anàlisis clíniques i proves
  • Accés a la recepta electrònica (Pla de medicació)
  • Demanar visita d'atenció primària
  • Accedir a la eConsulta (visita no presencial)
Anar a la meva salut

Cuida’t és un programa de promoció de la salut dirigit a la ciutadania, impulsat pel Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.

A través d'aquesta iniciativa s'oferiran activitats, tallers, contingut a xarxes socials, xerrades o articles, que tindran l'objectiu de fomentar la cultura de l'autocura i promoure hàbits saludables.

Accedir al programa