Informació general

Tràmits i gestions

La meva / Salut

La Meva Salut és un espai personal de salut digital gestionat pel Departament de Salut a disposició de tota la població, que permet accedir a la teva informació de salut, fer consultes als professionals i realitzar tràmits de manera senzilla, segura i confidencial.

  • Consulta informes clínics, diagnòstics i resultats d'anàlisis clíniques i proves
  • Accés a la recepta electrònica (Pla de medicació)
  • Demanar visita d'atenció primària
  • Accedir a la eConsulta (visita no presencial)

Anar a la meva salut

Cuida't

Cuida't és un programa de promoció de la salut dirigit a la ciutadania, impulsat pel Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.

A través d'aquesta iniciativa s'oferiran activitats, tallers, contingut a xarxes socials, xerrades o articles, que tindran l'objectiu de fomentar la cultura de l'autocura i promoure hàbits saludables.

Accedir al programa

TSI Cuida'm

Cuida’m és una targeta sanitària que identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris. Aquesta targeta s’ofereix a les persones amb les patologies o diagnòstics següents:

  • Demència (amb un nivell d'afectació cognitiu moderat, GDS a partir de 4).
  • Dany cerebral amb trastorn de la conducta.
  • Discapacitat intel·lectual (retard mental) greu i profunda.
  • Discapacitat intel·lectual (retard mental) lleu o moderada amb trastorn de conducta.
  • Trastorns de l'espectre autista (autisme)
  • Malalties minoritàries cognitivoconductuals de base genètica en l'edat pediàtrica amb trastorn de conducta.

Informació sobre com sol·licitar-la