Què és la Responsabilitat Social Corporativa?

Segons el llibre verd de la Comissió Europea, "la Responsabilitat Social (RSE) és la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i ambientals a les seves operacions empresarials i a les relacions que mantenen amb els seus interlocutors".

Es tracta d'integrar a la gestió de les organitzacions criteris d'ètica social, protecció dels drets humans i responsabilitat de gestió del medi ambient, transparència informativa  de resultats, així com diàleg amb les persones que interactuen amb l'organització.

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf ha fet seus tots aquests principis i els ha recollit junt amb d'altres al seu Codi Ètic.

Cadascun dels centres del CSAPG té una llarga trajectòria de compromís social i voluntat de ser una entitat oberta al seu entorn i compromesa amb els temes socials que l'envolten. Així queda recollit en la memòria anual de l'entitat. En els links que hi ha a continuació, podeu trobar:

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf forma part de:

Notícies