Des de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el Perfil del Contractant del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf es troba ubicat a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Per consultar els procediments de licitació actuals, si us plau, cliqueu el següent enllaç:
Contractació pública (Gencat)

Factura electrònica

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre de factures en el sector públic, que regula l'obligació de presentar la factura electrònica a les administracions públiques a partir del 15 de gener de 2015, els informem que poden lliurar les seves factures al servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), en la seva condició de punt general d'entrada de factures electròniques del sector públic de Catalunya, a la bústia:

Bústia

Seleccionant la pestanya "Enviament de factures"
El nostre DIR3 és el A09006563 per als tres gestors.

Procediments històrics

Per consultar procediments històrics del Consorci Sanitari Alt Penedès (tramitats pel Consorci de Salut i Social de Catalunya) i del Consorci Sanitari del Garraf podeu clicar els enllaços següents:

Contractació (Històric Consorci Sanitari Alt Penedès)
Contractació (Històric Consorci Sanitari del Garraf)