Els nostres centres

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf és una entitat pública creada el dia 1 d’abril de 2019, que integra els recursos sanitaris de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats sanitàries i socials de la nostra població de referència, mitjançant l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació.