Amb l’objectiu de contenir la propagació de la Covid-19 i d'acord amb les mesures establertes pel Departament de Salut, us informem que el procediment de regulació d’accés de persones usuàries i acompanyants als hospitals del CSAPG pot anar variant. A més, també pot variar segons les situacions especials (final de vida, persones en situació de dependència, menors d’edat...) que es poden donar en cada pacient. 


Hospitalització


UCI


Intervencions quirúrgiques

Consultes Externes, gabinets diagnòstics, Hospital de Dia i Rehabilitació

Residència

En tots els casos, serà obligatori l'ús de la mascareta quirúrgica.

Serà necessari anar identificat amb la targeta d'acompanyant/visitant per poder accedir a l'Àrea d'Hospitalització, ja sigui d'aguts o sociosanitària.