Unitat docent del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf

La Unitat Docent del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf (UD_CSAPG) és el conjunt de recursos personals i materials pertanyents als dispositius assistencials docents, de recerca o de qualsevol altre caràcter del CSAPG, que estan acreditats, necessaris per impartir formació reglada d’especialitats en ciències de la salut pel sistema de residència, d’acord amb el que estableixen els programes oficials de les diferents especialitats i estudis de grau i post-grau en ciències de la salut i relacionats. 

La UD_CSAPG compta amb la Comissió de Docència com a òrgan col·legiat, al qual li correspon planificar i organitzar la formació, supervisar-ne l’aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats en ciències de la salut. Així mateix, correspon a la Comissió de Docència facilitar la integració de les activitats formatives i dels residents en l’activitat assistencial i ordinària dels centres, planificant la seva activitat professional en els centres conjuntament amb els òrgans de direcció assistencial. 

Es pot consultar el DECRET 165_2015 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a veure les funcions de la Comissió de Docència, i resta del marc normatiu de la Formació Sanitària Especialitzada a Catalunya.

Realitzem i participem en la formació sanitària especialitzada de metges i infermeres (MIR i IIR) de les especialitats de Geriatria, de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, i d'Assistència Familiar i Comunitària. Veure més endavant les unitats i dispositius acreditats.

Unitats docents acreditades

Respecte a la Formació Sanitària Especialitzada, la UD_CSAPG té les següents acreditacions:

Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria

Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria (UDMP_GER) acreditada per a 4 MIR i 4 IIR per any.

Decàleg de per què formar-se a la UDMP_GER del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf

 1. El Servei de Geriatria del CSAPG disposa de tots els nivell assistencials adequats per a la formació en aquesta especialitat
 2. El mètode de treball
 3. L’esperit de col·laboració
 4. El nivell dels seus professionals i la seva implicació
 5. La dedicació per a una formació de qualitat
 6. Pel disseny actualitzat de les seves rotacions
 7. Pel nostre compromís amb la docència i la recerca
 8. Per l’agilitat de gestió
 9. Per la capacitat d’adaptació personalitzada vers al resident
 10. Per la satisfacció dels professionals ja formats a la nostra unitat

   

Dades d’ubicació i contacte

Comunitat Autònoma
Catalunya

Adreça del Dispositiu Hospital Residència Sant Camil:
Ronda Sant Camil s/n; cp 08810; Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Adreça del Dispositiu Hospital Comarcal Sant Antoni Abat:
Carrer Sant Josep, 21; cp 08800; Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Cap del servei:
Isabel Collado Pérez

Cap d’estudis:
Antoni Yuste Marco

Tutors/es MIR:
Mª Jesús Sanguino Cáceres
Óscar Macho Pérez
Eloisa Álvarez Fernández
Laura Alexandra Ivanov

Tutora IIR:
Isabel Romero Cantón 

Contacte:
93 896 00 25
93 893 16 16

Més informació:
https://gericsapg.org

Unitat Docent de Cirurgia Ortopèdica i de Traumatologia (COT)

Unitat Docent de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia acreditada per a 1 MIR per any.

Decàleg de per què formar-se a la UD_COT del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf

 1. El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del CSAPG disposa de tots els nivell assistencials essencials per a la formació en aquesta especialitat
 2. El mètode de treball
 3. L'esperit de col·laboració
 4. El nivell dels seus professionals i la seva implicació
 5. La dedicació per a una formació de qualitat
 6. Pel disseny actualitzat de les seves rotacions
 7. Pel nostre compromís amb la docència i la recerca
 8. Per l'agilitat de gestió
 9. Per la capacitat d'adaptació personalitzada vers al resident
 10. Per la satisfacció dels professionals ja formats a la nostra unitat

Dades d'ubicació i contacte de la UD_COT_CSAPG

Comunitat Autònoma
Catalunya

Adreça del Dispositiu Hospital Residència Sant Camil:
Ronda Sant Camil s/n; cp 08810; Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Adreça del Dispositiu Hospital Comarcal de l’Alt Penedès:
Espirall, 61; cp 08720; Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Adreça del Dispositiu Hospital Sant Antoni Abat:
Carrer Sant Josep, 21; cp 08800; Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Cap d'estudis:
Antoni Yuste Marco

Cap del servei:
Llorenç Mateo Olivares

Tutor COT:
Alfred Dealbert Andrés

Col·laborador COT:
Ivan Fuentes López

Contacte:
93 896 00 25

MIR/EIR Medicina de Família

Dispositiu Hospitalari dels dispositius EAP Sant Pere de Ribes i EAP Roquetes de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària (UDMAFYC) Costa de Ponent de la Metropolitana Sud de l’Institut Català de Salut (ICS), acreditat per a 4 MIR i 4 IIR a l’Hospital Residència Sant Camil i per a 4 MIR i 4 IIR a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.

Vols conèixer les avantatges de fer la Residència de Medicina Familiar i Comunitària als nostres hospitals?

Et convidem a que t'informis i coneguis els nostres centres i als nostres professionals.

Per a més informació, contactar amb:

Gabriela Fernanda López
Co-Coordinadora de Residents MIR a l’Hospital Residència Sant Camil
gflopez@csg.cat 

Elisa Salvadó
Co-Coordinadora de Residents MIR a l'Hospital Residència Sant Camil
esalvado@csg.cat 

Jèssica Garcia
Co-Coordinadora de Residents MIR a l'Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
jarcia@csap.cat 

Xoana Vàzquez
Co-Coordinadora de Residents MIR a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès
xvazquez@csap.cat 

Manel Pulido
Coordinador de Residents IIR a l'Hospital Residència Sant Camil
mpulido@csg.cat 

Glòria Villena
Coordinadora de Residents IIR a l'Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
gvillena@csap.cat 

Unitats docents en projecte

La Comissió de Docència de la Unitat Docent del CSAPG (UD_CSAPG) està desenvolupant els projectes d’idoneïtat i capacitat docent per a la formació sanitària especialitzada en Obstetrícia i Ginecologia, i Farmàcia; el que representaria l'acreditació d’ambdues unitats docents:

 • Unitat Docent Multiprofessional d'Obstetrícia i Ginecologia
 • Unitat Docent de Farmacologia Clínica