La llei 19/2013, de 9 de desembre, elaborada pel govern espanyol, i la llei 19/2014, de 29 de desembre, elaborada pel govern català ambdues sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, instauren el dret ciutadà d'accés a la informació pública entenent com a tal la informació elaborada per l'Administració i la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions. El Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, desenvolupa la llei 19/2014.

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG) posa a disposició de la ciutadania aquest Portal de Transparència, no només per donar resposta a les lleis vigents, sinó també garantir activament el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques.

Si la informació que busqueu no es troba en aquest portal, podeu fer una "Sol·licitud d'accés a la informació pública" mitjançant el web https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Acces-a-la-informacio-publica 

El referent de transparència al CSAPG és el Sr. Eduard Duran i pot contactar amb ell mitjançant el correu-e transparencia@csapg.cat.

Política de privacitat