Recomanacions generals

El CSAPG compta amb Servei d’Urgències a l’Hospital Residència Sant Camil, a l’Hospital Sant Antoni Abat i a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.

Per visitar-se cal portar:

Document identificatiu (DNI, passaport o similar)

Targeta Sanitària Individual (TSI)
En cas que sigueu d’una mútua o altra asseguradora, cal aportar la targeta que ho acrediti, l’assegurança del vehicle en cas d’accident de trànsit o la targeta de filiació del Sistema Nacional de Salut si sou d’una altra Comunitat Autònoma.

Procediment d’atenció

En primer lloc passareu al despatx de triatge, on es realitza una primera avaluació per determinar el nivell d’atenció, que està protocol·litzat segons la urgència.

L’ordre d’atenció no serà necessàriament per ordre d’arribada.

Nivells d’atenció:

Un cop dins del Servei d’Urgències, el personal mèdic us farà una exploració i sol·licitarà les proves necessàries. Quan disposi dels resultats, us donarà indicacions sobre el tractament a seguir.

En sortir, us donaran l’informe d’assistència i, si és necessari, us programaran les visites posteriors a l’especialista.