El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat la nova carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària.

Aquesta carta adapta els drets i deures dels ciutadans al moment actual i incorpora aspectes nous per avançar en el respecte a la dignitat de la persona i la millora de la qualitat de l'atenció sanitària.

1. Equitat i no-discriminació de les persones

2. Protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia

3. Accés al sistema sanitari

4. Intimitat i confidencialitat

5. Autonomia i presa de decisions

6. Informació sanitària, documentació clínica i TIC

7. Qualitat i seguretat del sistema

8. Constitució genètica de la persona

9. Investigació i experimentació

10. Participació

Descarregar la Carta de drets i deures de la Generalitat